Sökning: "queeranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet queeranalys.

 1. 1. Avskuren manlighet : en queeranalys av Matteusevangeliet 19:10-12

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Leonard Millde Lucas; [2019]
  Nyckelord :εὐνοῦχος; queer queeranalys matteusevangeliet 19:10 19:11 19:12 eunuck eunucker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jag finns i klassrummet men inte i mitt läromedel : En genus- och queeranalys av tre läromedel i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Tim Andersson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; vuxenutbildningen; läromedel; queer; genus; HBTQ;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk som behandlar genus och heteronormativitet i skolämnet svenska som andraspråks läromedel. Studiens inriktning är mot den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux. LÄS MER

 3. 3. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Queeranalys av svenskämnets läromedel : Genus- och queeranalys av läromedel inom svenskämnets årskurser 7-9.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marica Wiseby; [2016]
  Nyckelord :Genus; queer; läromedel; pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet reproduceras i skolan. Pedagogisk forskning med genus- och/eller queerfokus har länge fastnat vid klassrumspraktiker vilket gör att väldigt lite ljus har fallit på vad eleverna faktiskt läser. LÄS MER

 5. 5. Ett alternativt familjebegrepp : Queerläsning av tre nutida, svenska bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Åström; [2015]
  Nyckelord :queerläsning; bilderböcker; familjebegrepp; ikonotext; queerteori; människa; människodjur; djur; integrerad tillvaro; segregerad tillvaro; Sune börjar skolan; När Findus var liten och försvann; Mamma Mu städar;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att göra en queeranalys av gestaltningen av temat familj i ett urval av nutida, svenska bilderböcker för barn. Undersökningens frågeställningar lyder: Vilken förståelse av begreppet familj kan en queerläsning ge utifrån antagandet att bilderböckernas respektive karaktärer tillsammans utgör var sin familj och vilka kriterier kan lägga grunden till alternativa definitioner av begreppet familj?De tre litterära verk som undersöks är Sune börjar skolan av Sören Olsson och Anders Jacobsson (Rabén & Sjögren, 1997), När Findus var liten och försvann av Sven Nordqvist (Opal, 2001) samt Mamma Mu städar av Jujja och Tomas Wieslander med illustrationer av Sven Nordqvist (Natur och Kultur, 1997). LÄS MER