Sökning: "queeranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet queeranalys.

 1. 1. Den queera hjälten : En komparativ queeranalys av hjältar i två fantasy serier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Rainbow Rowell; Carry On; Sarah J. Maas; A Court of Thorns and Roses; Simon Snow; Morrigan; Queer Theory; Sexuality; Identity; Bisexuality; Queer; Homosexuality; Lesbian; Happy Ending; Open Ending; Fantasy Literature; Rainbow Rowell; Carry On; Sarah J. Maas; A Court of Thorns and Roses; Simon Snow; Morrigan; Queer Teori; Sexualitet; Identitet; Bisexualitet; Queer; Homosexualitet; Lesbisk; Lyckligt Slut; Öppet Slut; Fantasy litteratur;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag Simon Snow från Carry On trilogin (2015–21) och Morrigan ”Mor” från A Court of Thorns and Roses serien (2015–). Huvudsyftet med studien är att undersöka hur dessa två karaktärers sexualitet och identitet fungerar i sina respektive fantasy serier, hur de gestaltas och om de får chansen att utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Analys av tre icke-heteronormativa bilderböcker : En kombination av vetenskapliga analysmetoder och queeranalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Linnéa Olsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturanalys; Barnboksanalys; Bilderboksanalys; Queerperspektiv; Queerteori; Icke-heteronormativ;

  Sammanfattning : My intention with this paper is to see if I can do a literature analysis by combining a queer perspective analysis with a classic literary-scientific analysis to get a wider perspective on three Swedish picture books. The picture books has a non-heteronomous family constellation since the main characters of the books are a  pair of homosexual giraffes. LÄS MER

 3. 3. Avskuren manlighet : en queeranalys av Matteusevangeliet 19:10-12

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Leonard Millde Lucas; [2019]
  Nyckelord :εὐνοῦχος; queer queeranalys matteusevangeliet 19:10 19:11 19:12 eunuck eunucker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag finns i klassrummet men inte i mitt läromedel : En genus- och queeranalys av tre läromedel i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Tim Andersson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; vuxenutbildningen; läromedel; queer; genus; HBTQ;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk som behandlar genus och heteronormativitet i skolämnet svenska som andraspråks läromedel. Studiens inriktning är mot den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux. LÄS MER

 5. 5. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER