Sökning: "queerfamilier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet queerfamilier.

  1. 1. Jeg ved jo godt, at de ikke tror jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling

    Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Camilla Tved; [2019]
    Nyckelord :LGBTQ ; LGBTQ sundhed; LGBTQ familier; LGBTQ reproduktion; queer; queerfamilier; queer reproduktion; fertilitetsbehandling; regnbuefamilier; magt; HBTQ reproduktion; HBTQ fertilitetsbehandling; HBTQ hälsa;

    Sammanfattning : Et kvalitativt interviewstudie som undersøger queer- og LGBTQ+ personers møde med det danske sundhedssystem i forbindelse med fertilitetsbehandling. Eksamensprojekt i sexologi 30 højskolepoint. Malmø Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för sexologistudier, 2019. LÄS MER