Sökning: "queerfeministisk utopi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden queerfeministisk utopi.

  1. 1. Den Queera Utopin : Queerutopiska läsningar av The Left hand of Darkness och The Female Man

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Makz Bjuggfält; [2011]
    Nyckelord :Queer; utopi; queerfeminism; queer utopi; queerfeministisk utopi; Russ; Joanna Russ; Ursula Le Guin; Ursula K Le Guin; The Female Man; Honmänniskan; The Left Hand of Darkness; Mörkrets vänstra hand; Kön; Sexualitet; Familjens organisation; samhällets organisation; reproduktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER