Sökning: "question-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden question-based learning.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 2. 2. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
  Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER

 3. 3. Discovering patterns of interaction with feedback : an eye tracker study

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Carin Bystam; Maria Moliteus; [2022]
  Nyckelord :Bachelor thesis; eye tracker; feedback; quiz; Kandidatexamensarbete; eye tracker; feedback; quiz;

  Sammanfattning : Feedback plays a vital role in learning. With online learning on the rise, feedback can be given directly to each student in a way that can not be achieved in a traditional classroom with one teacher. But while the importance of feedback is well-known, little is known about how students interact with feedback. LÄS MER

 4. 4. How the QBL approach of "self testing" affects Imposter Syndrome

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Iram Khan; Darryl Ferreras; [2022]
  Nyckelord :Online learning; imposter syndrome; question-based learning; traditional learning;

  Sammanfattning : This study examines the ratio between ability to learn and confidence in students in the online learning environment within two learning styles, Question-Based Learning (QBL) and Traditional Learning (TL), to be able to gain more insights of the phenomenon ‘Imposter Syndrome’. There isn't any previous research that analyzes the ability-confidence ratio for QBL or Traditional Learning in online learning environments so current insight of this is currently lacking. LÄS MER

 5. 5. Machine learning for usability : A case study of mobile application design for Nokia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shanshan Hou; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; user-centered design; anomaly detection; user experience; human-in-the-loop; information visualization; algorithm-friendly design; Maskininlärning; användarcentrerad design; anomalidetektering; användarupplevelse; människa i loopen; informationsvisualisering; algoritmvänlig design.;

  Sammanfattning : Nokia launched a website service Customer Insights (CI) to managers and executives from operator companies to track their customers’ experience. An upgraded mobile service is developed for providing more valuable information. The data was retrieved from the same dataset but less amount of information would be displayed in the mobile application. LÄS MER