Sökning: "queue analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden queue analysis.

 1. 1. Integration of a Wireless Sensor Network and IoT in the HiG university

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Oscar Bautista Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :WSN; sensors; networks; IoT.;

  Sammanfattning : The number of Internet of Things applications for Wireless Sensor Networks is increasing every year due to the emerging of new brands such as Big Data and Industry 4.0. LÄS MER

 2. 2. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 3. 3. Social Contracts as a Municipal Strategy in the Wake of the Swedish Housing Inequality - The case of Malmö municipality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matilda Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Housing inequality; Right to housing; Housing market; Social contracts; Homelessness; Structural homelessness; Secondary housing market;

  Sammanfattning : Following the Swedish housing inequality, large groups are being excluded from the regular housing market and have come to need support with housing from the municipality. While the Swedish system is universal and hence does not include a selective social housing sector, a secondary housing market exists next to the regular. LÄS MER

 4. 4. En ekonometrisk modell för efterfrågan på nyproducerade hyreslägenheter i Stockholms kommun med fokus på områdesfaktorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dana Trabulsi; Zaid Al-karkhi; [2018]
  Nyckelord :Rental market; regression analysis; succession market; new production market; demand; household.; Hyresmarknad; regressionsanalys; successionsmarknad; nyproduktionsmarknad; efterfråga; hushåll;

  Sammanfattning : I denna rapport genomförs en multipel linjär regressionsanalys för att skatta efterfrågan, mätt i kötiden som krävs för att få ett förstahandskontrakt till en hyreslägenhet, för hyreslägenheter i olika områden i Stockholms kommun utifrån ett antal områdesspecifika variabler. De oberoende variablerna valdes ur teoretisk ståndpunkt med anledning att förklara variationen i kötid. LÄS MER

 5. 5. Berghain : Arkitekturens ideologi, mytbildning och makt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Ku; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Berghain is a techno club in Berlin which has become a popular culture phenomenon due to its selective door policy and the rumour about the decadent parties that takes place every weekend in the old power plant building. Although its popularity, there’s a little scientific research about the club. LÄS MER