Sökning: "quotas"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet quotas.

 1. 1. Women on the board and their joint effect on accruals-based earnings management and real earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2020-07-01]
  Nyckelord :accruals-based earnings management; real earnings management; board of directors; gender quota; women board members; independent women board members;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Broberg Piller; August Harryzon; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; Morningstar Sustainability rating; Risk-adjusted return; Fund Performance; ESG; CSR; Morningstars hållbarhetsbetyg; Riskjusterad avkastning; Fondresultat;

  Sammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER

 3. 3. Effect of birch in CLT elements : An investigation of how introducing birch effects the strength properties of CLT elements

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Richard Eriksson; Maria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, material properties for a CLT element have been examined with regard to the structure of theelement and its content of different types of wood. The focus has been on how Birch affects the properties,since its properties in shear are much better compared to the commonly used pine and spruce. LÄS MER

 4. 4. More crop for every drop - A holistic analysis of Indian water stress through Virtual Water Trade and Policy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Artur Schlender; [2020]
  Nyckelord :India; water scarcity; virtual water trade; policy; Business and Economics;

  Sammanfattning : ndia ranges among the countries experiencing most water stress in recent years, while being a major virtual water net exporter. The country’s position relative to its water sources exacerbated since its trade liberalization in the early 1990’s, which calls for a future national water crisis. LÄS MER

 5. 5. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Gunnar Boglind; [2020]
  Nyckelord :markberedning; planteringspunkter; lutning; beståndsanläggning;

  Sammanfattning : Markberedning är idag en vanlig åtgärd inom det svenska skogsbruket. I Sverige utförs näs-tan all markberedning maskinellt och den dominerande metoden är harvning vilket utförs på mer än hälften av den markberedda arealen. LÄS MER