Sökning: "quotas"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet quotas.

 1. 1. Does National Identity have an impact on Gender Equality? A Feminist-Constructivist analysis of Estonia´s identity formation process and its impact on Gender (In-)Equality today

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jens Lewandowski; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Gender Equality Index; International Relations; Post-Soviet; Estonia; Identity; Feminism; Identity Construction;

  Sammanfattning : The shift of mainstream International Relations after the collapse of the Soviet Union as well as societal changes challenged the way we see the world. This research is concerned with the, for the researcher most pressing issue of our social coexistence, (In-)equality. LÄS MER

 2. 2. Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Bertilsson; Johan Nylander; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; women in corporate boards; gender equality; quotas; Women on boards; kvinnor i styrelser; kvinnor i bolagsstyrelser; jämställdhet; kvotering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. LÄS MER

 3. 3. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 4. 4. Possibilities and Challenges for Female PhD Students in Tanzania : A field study covering current conditions for Tanzanian women undertaking their PhD degree at the Department of Mathematics, University of Dar es Salaam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fanny Norén; Hanne Wallengren; [2019]
  Nyckelord :Gender equality and equity; Women in science; Social role theory; Tanzania; University of Dar es Salaam;

  Sammanfattning : At the largest university in Tanzania, University of Dar es Salaam (UDSM), the gender distribution is unequal. At the University’s Department of Mathematics (DoM), the number of women ranges between 20-30 %. LÄS MER

 5. 5. Board Gender Diversity and Firm performance: How do Educational Levels and Board Gender Quotas affect this Relationship? Evidence from Europe

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Inga Merit Schmidt; [2019]
  Nyckelord :board gender diversity; firm performance; board of directors; educational background; board gender quotas;

  Sammanfattning : The majority of previous research in the field of board diversity was dedicated to the direct link between board gender diversity and firm performance. Grounded in Agency- and Resource dependence theory, this thesis expands on this research and examines the main relationship including the influence of two additional factors: educational level of female directors and mandatory board gender quotas. LÄS MER