Sökning: "rädda barnen marknadsföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rädda barnen marknadsföring.

 1. 1. Förståelse och förtroende i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elisabeth Embre; Amanda Nicklasson; [2016]
  Nyckelord :Professionalization; legitimacy; market orientation; ethics; humanitar-ian organizations; competition; Save the Children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how the professionalization and the increased competition affect humanitarian organizations, as well as how the changes affect the communication with their members and contributors. We are carrying out a case study of the Save the Children organization in order to concretize the chosen subject. LÄS MER

 2. 2. Hur hade du reagerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Holmgren; Madeleine Berggren; [2015]
  Nyckelord :Provokativ marknadsföring; Ideella organisationer; Trovärdighet; Emotionell marknadsföring; Sociala medier; Facebook; Marknadsföringsstrategi; Subjektiv tolkning och Strategisk kommunikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har ämnat undersöka hur ideella organisationer kan använda provokativ marknadsföring med hänsyn till elementen subjektivitet och trovärdighet. Forskningen är kvalitativ där en fallstudie genomförts i två ideella organisationer, Rädda Barnen Sverige och Världsnaturfonden Sverige. LÄS MER

 3. 3. Välgörenhetsorganisationer och marknadsföringsstrategier i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Eriksson; Hama Karim Pavel; [2014]
  Nyckelord :Social media; marketing strategies; charities; communications; Brand trust; Sociala medier; marknadsföring; kommunikation; välgörenhet; förtroende;

  Sammanfattning : Välgörenhet är något som har ökat de senaste 30 åren och 2008 slogs det ett världs rekord i insamling till välgörenhetsändamål. Med flera organisationer som ägnar sig åt välgörenhet kan det bidra till att konkurrensen hårdnar i mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Marknadskommunikation och Trovärdighet : En analys av årsredovisningens roll för välgörenhetsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Charlotte Karlsson; Emma Thorell; [2009]
  Nyckelord :årsredovisning; UNICEF; marknadskommunikation; trovärdighet; rädda barnen;

  Sammanfattning : Vi är två studenter som har två olika inriktningar, marknadsföring samt redovisning. Dessa två ämnen har vi vävt samman till en uppsats. Vi har analyserat hur två organisationer, UNICEF och Rädda Barnen, har använt deras årsredovisningar som ett redskap i marknadskommunikationen och även hur utvecklingen skett. LÄS MER