Sökning: "räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet räddningstjänst.

 1. 1. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tomas Mo; [2020]
  Nyckelord :Brandutredning; mordbrand; allmänfarlig vårdslöshet; sakkunnig; sakkunnigutlåtande; spridningsutlåtande; spridningsyttrande; riskbedömning; räddningstjänst; rättssäkerhet.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to classify a crime involving a fire, a fire-technical assessment that describes what damage the fire could have caused from a fire expert is needed. In Sweden, there are no rules how these assessments should be executed or who is considered competent enough to establish them, but there are guidelines. LÄS MER

 3. 3. Vattenlivräddning inom räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Vattenlivräddning; räddningstjänst; drunkning; statistik inom drunkning; faktorer som påverkar utfall inom drunkning; räddningsdykning; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to be used by rescue services in order to gain a deeper understanding regarding drowning and water rescue operations. By compiling research data from previous studies, statistics and opinions from rescue personal as well as experts in the field a basis is provided on which further queries within developing water rescue can be looked into for rescue services. LÄS MER

 4. 4. En studie av vilka brandtekniska krav som bör ställas på energilager innehållandes litiumjonbatterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stefan Einer; Victor Engvall; [2020]
  Nyckelord :Litiumjon-batteri; termisk rusning; energilagringssystem; toxiska gaser; antändning; räddningstjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the most common batteries used for energy storage systems is the lithium-ion battery due to its high energy and power density as well as long service life. Despite this, research is falling behind in relation to how stationary energy storage systems should be regulated when it comes to fire protection requirements. LÄS MER

 5. 5. Intervjustudie gällande aspekter, brister och verktyg kopplat till brandutredningar i kommunal räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Vicktor Riedel; [2020]
  Nyckelord :Brandutredningar; kommunal räddningstjänst; förebyggandeverksamhet; operativ verksamhet; MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; utbildning; intervjustudie; säkerhetsfunktionsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Accidents occur in the society daily which require the fire service to respond. The fires cause socio-economic cost estimated to the equivalent value of 7 billion SEK every year. One of the strategies used by the municipalities to reduce the effects of the accidents is to investigate the fires to be able to prevent similar fires in the future. LÄS MER