Sökning: "räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet räddningstjänst.

 1. 1. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 2. 2. Spel och riskhantering – Utbildning, forskning och användning inom räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Markus Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Serious games; Spel; Träning; Övning; Färdigheter; Förmågor; Riskhantering; Räddningstjänst; Utbildning; Science General;

  Sammanfattning : The way education and learning are structured is constantly evolving. Today, education is taking on a more digital approach, with books, paper, and pen being phased out. This is largely due to technological advancements, which open up new ways of thinking about how education can be delivered. LÄS MER

 3. 3. Att satsa på Första InsatsBefäl - Blir det så bra som man tänkt sig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Hugo Neij; [2024]
  Nyckelord :FIP; responstid; räddningstjänst; FIB; första insatsperson; första insatsbefäl; first incident person; response time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report evaluates a newly made investment in FIB, First Response Crew manager in Medelpad´s Rescue service Association (MRF). The focus is to by interviews and statistics present a picture of the current situation of how well FIB is working. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänst under höjd beredskap - En studie om samverkan med frivilliga försvarsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Svensson; [2024]
  Nyckelord :Räddningstjänst under höjd beredskap; RUHB; Sveriges civila försvar; civilt försvar; samverkan; frivilliga försvarsorganisationer; FFO; avtalspersonal; arbetsuppgifter; organisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to the increasing threat against Sweden and the worsened security policy situation, Sweden is strengthening both the military and civil defense. The fire and rescue service are an important part of the civil defense and during war, since their responsibility, in case of war, is expanded to include detecting, marking and clearing of dangerous areas as well as indication and decontamination of nuclear- and chemical weapons. LÄS MER

 5. 5. Kamratstödets roll i främjandet av det kollektiva lärandet En kvalitativ studie om kultur och krisstöd inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Angelica Möller; Kajsa Wojnakowski; [2023-07-04]
  Nyckelord :kultur; normer; kollektivt lärande; räddningstjänst; krisstöd; kamratstöd; grupper;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie undersöker det kollektiva lärandet inom räddningstjänsten samt de potentiella hämmande faktorer som kan påverka individens benägenhet att uppsöka kamratstöd och därmed fungera hämmande för det kollektiva lärandet. Teori: Kollektivt lärande och kamratstöd inom räddningstjänsten är av stor betydelse för utvecklandet av en stark kultur av ömsesidigt stöd och lärande. LÄS MER