Sökning: "räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet räddningstjänst.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Västmanlandsbranden, när rationella beslut blir fel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hallén; [2021]
  Nyckelord :Västmanlandsbranden; räddningstjänst; krishantering; beslut; beslutsfattning; U-sam.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The forest fire that started in the vicinity of Sala in Västmanland 31 July 2014 ended up in being considered to be the biggest forest fire in Sweden for decades. Crisis management as we knew it got a punch on its nose so to speak. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Ljungberg Ising; Carl Johan Stendahl; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; Collaboration; Care environment; Communication; Nurse; Patient care; Rescue service; Specialist ambulance nurse; Teamwork; Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Kommunikation; Patientomhändertagande; Räddningstjänst; Samverkan; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. För att tillgodose ett tryggt patientomhändertagande krävs god kommunikation mellan olika vårdande yrkesgrupper. Vägen dit är full av utmaningar. När kommunikationen brister är det oftast på grund av oförståelse av respektive roller mellan yrkesgrupper och störningar i miljön där kommunikationen utförs. LÄS MER

 4. 4. Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Garagebrand; simulering; räddningstjänst; brandgasventilation; PPV-fläkt; FDS; bilbrand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in underground parking garages in the recent years are believed to have increased in severity and poses a safety problem for Swedish fire and rescue services. Among the suspected reasons for the increased severity is an increase in time before an internal operation is initiated by the fire and rescue services. LÄS MER

 5. 5. “Det är så homogent så det inte är klokt” : En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shuaib Alkhammasi; Katerina Shyshko; [2021]
  Nyckelord :jämställdhetsinriktat förändringsarbete; nätverk jämställd räddningstjänst NJR ; homosocialitet; positiv särbehandling;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats, “Det är så homogent så det är inte klokt”- En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten, är en studie som undersöker förhållningssättet till jämställdhetsarbetet bland medarbetarna på olika hierarkiska nivåer inom ett räddningsförbund. För att kunna uppnå studiens syfte på ett genomgripande sätt valde vi även att undersöka om medlemskapet Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) har utgjort någon påverkan på medarbetarnas och chefernas förhållningssätt till jämställdhetsinriktad förändringsarbete. LÄS MER