Sökning: "räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet räddningstjänst.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Garagebrand; simulering; räddningstjänst; brandgasventilation; PPV-fläkt; FDS; bilbrand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in underground parking garages in the recent years are believed to have increased in severity and poses a safety problem for Swedish fire and rescue services. Among the suspected reasons for the increased severity is an increase in time before an internal operation is initiated by the fire and rescue services. LÄS MER

 3. 3. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänstens involvering i klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Linnea Sundin; [2021]
  Nyckelord :Klimat; klimatförändring; klimatanpassning; räddningstjänst; naturolycka; handlingsprogram; översvämning; skyfall; skogsbrand; torka; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is facing a series of climate changes like the rest of world. The climate changes will contribute and subsequently change how we evaluate the risk of natural disasters. An important question is, therefore, how the municipal rescue services in Sweden are working towards climate change adaption. LÄS MER

 5. 5. Resiliens inom kritiska infrastrukturer - Kartläggning och analys av kritiska infrastrukturers arbete med resiliens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Stina Andersson; Felicia Klint; [2021]
  Nyckelord :Resiliens; kritisk infrastruktur; datainsamling; analys; kvalitativ undersökning; förutseende; robusthet; återhämtning; anpassning; Räddningstjänst; Elförsörjning; Telekommunikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been much effort during the last decade towards resilience of critical infrastructures, but the research differs and resilience within critical infrastructures is still seen as a relatively new and unexplored area. The purpose of this work is to provide an understanding of how critical infrastructures in Sweden work with resilience. LÄS MER