Sökning: "räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet räddningstjänst.

 1. 1. Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Max Johansson; [2019]
  Nyckelord :Civilt försvar; räddningstjänst; höjd beredskap; beredskapsplan; räddningstjänstplan; cyberattacker; aktörsgemensamt språk; Civil protection; civil defense; Reinforced alert; preparedness plan; rescue plan; cyberattack and actors common language.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Analys av brandstationslokalisering - En fallstudie om Jönköpings nya brandstation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Robin Hagman; Anna Hillberg; [2019]
  Nyckelord :Blåljuslogistik; Räddningstjänst; Geografiska informationssystem; GIS; Location-Allocation; Network Analyst; Emergency response system; Emergency response management; Emergency service; Emergency service management;

  Sammanfattning : I och med urbaniseringen i det svenska samhället har många städer vuxit och utvecklats till storstäder. Storstäder har många utmaningar, allt ifrån att det ska finnas jobb och bostadsmöjligheter så måste även infrastrukturen i form av transportmöjligheter utvecklas i takt med befolkningsökningen. LÄS MER

 3. 3. Samverkan på skadeplats : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johan Sporrong; Samuel Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; Kvalitativ metod; Räddningstjänst; Samverkan; Teamarbete.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. GIS som stöd för krishantering i ett operativt skede på lokal nivå

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Linda Rundal; [2019]
  Nyckelord :Geographical Information systems; GIS; municipalities; response; emergency services; crisis; crisis management; krishantering; geografiska informationssystem; lokala aktörer; kommun; räddningstjänst; operativ krishantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Both studies on and the application of GIS-systems during several disastrous events has shown a potential of the technology to facilitate for decision makers to make quick and suitable decisions to limit the impact of an event. In Sweden the primary responsibility for a crisis is held by the municipality in which the crisis occurs, which motivates an interest in investigating how GIS can support municipalities in the management of a crisis as it is important to early on addressing a crisis to minimize its impact. LÄS MER

 5. 5. Förbundsbildning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst - En studie om bildandet av räddningstjänstförbund mellan tre kommuner ur ett organisations- och beslutsteoretiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robert Korosec; [2019]
  Nyckelord :Räddningstjänstförbund; Räddningstjänst; Sammanslagning förvärv; Publik verksamhet; Offentlig verksamhet; Beslutsfattande; Förbundsbildning; Skåne Nordväst; Fire department; Rescue service; Mergers acquisitions; Decision making; Public service;

  Sammanfattning : Formerna för styrning och organisering av kommunal räddningstjänst har under de senaste 40 åren förändrats där sammanslagningar och förbundsbildningar har blivit ett vanligt förekommande fenomen. Fenomenet verkar härstamma från den amerikanska tillverkningsindustrin i slutet av 1800-talet och nu tycks fenomenet även kommit till den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER