Sökning: "räddningstjänstpersonal i beredskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden räddningstjänstpersonal i beredskap.

 1. 1. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av aktivitetsbalans hos Räddningstjänstpersonal i Beredskap.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Desirée Håkanson; Korinne Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsbalans; aktivitet; arbete; planering; deltidsbrandmän; beredskap; vardagen; sömn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av Sveriges räddningstjänst består av Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB). Under beredskapen ska personalen vara tillgänglig dygnet runt för att rycka ut på eventuella larm, detta ofta parallellt med ett ordinarie arbete. Aktivitetsbalans är en viktig faktor för att främja hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstpersonal i beredskap : En studie om rekryteringssituationen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lena Håkansson; Ida Luther Wallin; [2018]
  Nyckelord :Part time firefighters; recruitment; fire brigade; Deltidsanställda brandmän; räddningspersonal i beredskap; RiB; rekrytering; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Räddningstjänstens verksamhet regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det första nationella målet lyder: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”   Räddningstjänst organiseras med brandmän i tre olika anställningsformer, varav deltidsanställda brandmän är en av dem och idag är den formella benämningen Räddningspersonal i beredskap, RiB. LÄS MER