Sökning: "rädsla för misshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden rädsla för misshandel.

 1. 1. När ambulanspersonal utsätts för arbetsrelaterat våld : konskvenser och hantering : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Niklas Palmkvist; Jenny Sundblad; [2022]
  Nyckelord :Adaptation model; Ambulance personnel; Consequences; Nursing; Workplace violence; Adaptionsmodellen; Ambulanspersonal; Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är något som blir mer vanligt i samhället och så även i ambulanssjukvården. Arbetsrelaterat våld innefattar att utsättas för ohövligheter, mobbning, verbala och fysiska aggressioner, hotfulla ord eller aktioner, sexuella trakasserier och fysisk misshandel under sin arbetstid. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskan att inte göra en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bratås; Anna Einarsdóttir; [2021-06-28]
  Nyckelord :Orosanmälan; våld mot barn; barn som far illa; påverkande faktorer; sjuksköterska; omvårdnad; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och det finns ett mörkertal av barn som misstänks fara illa. Forskning visar att trots sjuksköterskans anmälningsplikt finns fall där sjuksköterskan väljer att inte göra en orosanmälan. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER

 4. 4. Barriärer hos vårdpersonal mot att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tanja Rönnlund; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barnmisshandel; Barriärer; Orosanmälan; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Barnmisshandel är ett samhällsproblem i Sverige men även globalt.  Trots att det i flera länder är lagstadgat att vårdpersonal ska anmäla misstanke om att ett barn far illa finns det ett stort mörkertal som aldrig anmäls inom vården. LÄS MER

 5. 5. "Han var ju både pappa men också det här monstret" - Om erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofia Magnell; [2019]
  Nyckelord :barn; barns rättigheter; barns vardagsliv; boende och umgänge; pappas våld; våld i hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera barns vardagsliv vid pappas våld i hemmet. Detta kommer ske utifrån vuxnas personliga berättelser och erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen. LÄS MER