Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 21 - 25 av 176 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 21. Att ständigt vara på sin vakt - sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Wendel; David Berg; [2019]
  Nyckelord :Consequence; emergency department; environment; nurse and workplace violence.;

  Sammanfattning : Background: Physical and verbal aggression against healthcare staff, particularly nurses is an international concern. The emergency department is seen as a high-risk area for workplace aggression. Working as a nurse in such environment is demanding and involves facing a variety of risks and threats. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors anmälningsplikt när barn far illa : Vad påverkar beslutet att anmäla?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Knutsson; Anna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsplikt;  barnmisshandel;  sjuksköterska ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen far barn illa på grund av att de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller andra missförhållanden. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vilket innebär att de är skyldiga att anmäla vid vetskap eller misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom somatisk akutsjukvård: En beskrivande litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Mokvist; Gustaf Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; nurses; nurses’ experiences; violence and threats; workplace violence; Akutsjukvård; arbetsplats-våld; hot och våld; sjuksköterskors erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld kan yttra sig både verbalt och fysiskt samt leda till fysiska och/eller psykiska skador på individen. Olika typer av hot och våld kan vara sexuella trakasserier eller andra sätt att hota en person på. LÄS MER

 4. 24. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskans upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Sande; Elida Ekman; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelse; Möte; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld förekommer överallt i världen och många gånger är det sjuksköterskor som träffar kvinnorna först när de söker sjukvård. Sjuksköterskorna har ansvar att vara professionella i mötet med våldsutsatta kvinnor samt att upptäcka våld. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER