Sökning: "räihä"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet räihä.

 1. 1. Samlingar och planering i förskolan : En webbenkätundersökning med pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sara Räihä; Malin Sundell; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Pedagoger; Planering; Samling;

  Sammanfattning : Samlingar är en vanligt förekommande aktivitet och har länge varit ett dagligt inslag i förskolornas verksamheter. Alla förskolor planerar verksamheten och de aktiviteter som ingår i den. LÄS MER

 2. 2. När det oförklarliga sker och sorgen breder ut sig i tre svenska orter : - En kvantitativ och kvalitativ studie om hur pressen rapporterar om mordfall på barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Räihä; [2016]
  Nyckelord :Keywords: press ethics; media dramaturgy; news values; girls; children; murder case; Nyckelord: Pressetiska regler; mediedramaturgi; nyhetsvärdering; barn; flickor; mordfall;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur journalister rapporterar om barnmord. Dels handlar det om hur de tillämpar de pressetiska reglerna i rapporteringen samtidigt som de förhåller sig till nyhetsvärderingskriterierna. Dels handlar det om att studera om det finns en balans mellan dessa perspektiv. LÄS MER

 3. 3. När parasiterna tog över staden : en studie om cryptosporidiumutbrottet i Östersund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Räihä; Elin Bestdahl; [2015]
  Nyckelord :Cryptosporidium; parasit; medielogik; dramaturgi; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : 2010 inträffade ett vattenburet cryptosporidiumutbrott i Östersund. På grund av dess omfattning ville vi studera hur medierna beskrev utbrottet. För att besvara det valde vi att studera följande tre tidningar: Länstidningen Östersund, Östersunds-Posten och Aftonbladet. De frågor vi ville besvara var: 1. LÄS MER

 4. 4. Samtidig, plattformsoberoende och materiell : en undersökning av kandidatuppsatser vid Förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Freke Räihä; [2014]
  Nyckelord :förlags- och bokmarknadskunskap; bokmarknadskunskap; förlagsvetenskap; interdisciplinär; vetenskapsteori; litteratursociologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ämnesval samt i viss mån metodik och teoretisk utgångspunkt inom en avgränsning bland en mängd kandidatuppsatser inom disciplinen förlagskunskap i utbildningen Förlags- och bokmarknads­kunskap. I undersökningen finns ett resonemang kring dessas yrkes­inriktning och hur uppsats­skribenterna gestaltar detta genom de fokus som deras uppsatser tar. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets samband med motivation : - tvärsnittsstudie med handbolls- och fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Oliwia Johansson; Caroline Räihä Olsson; [2014]
  Nyckelord :Conventional leadership; laissez-faire leadership; self-determined motivation; transformational leadership; Konventionellt ledarskap; låt-gå ledarskap; självbestämmande motivation; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att inom idrottskontexten studera samband mellan idrottares upplevelser av de olika ledarskapsstilarna (1) transformativt, (2) konventionellt och (3) låt-gå med olika motivationsinriktningar inom Självbestämmandeteorin (SDT). I studien deltog 117 handbolls- och fotbollsspelare i åldrarna 16-33 år (M = 19. LÄS MER