Sökning: "räknelag och elev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden räknelag och elev.

  1. 1. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

    Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
    Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

    Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER