Sökning: "räkor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet räkor.

 1. 1. Shedding light on alternative shrimp fishing : development of shrimp pots with a focus on selection, attraction and behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :René Bouwmeester; [2018]
  Nyckelord :Northern shrimp; Pandalus borealis; shrimp pot; fishing; bycatch; gadoid; attract; green light; white light; UV light; LED light; underwater camera; video recording; behviour;

  Sammanfattning : In search of a less destructive alternative to current shrimp fishing methods, both in terms of bycatch reduction and increasing shrimp-catch in pots, this study aims to analyse the catches and bycatches of different pot designs and alternative attractants for pot fishing on Northern shrimps (Pandalus bore-alis). There are three main objectives: (1. LÄS MER

 2. 2. Mikroplast i marina livsmedelEn studie om förekomst, risker och överföring mellan trofinivåer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sabina Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Fisk; skaldjur; filtrering; plast; trofinivå; polymer; marina miljöer.;

  Sammanfattning : Cirka 35 tusen ton plast beräknas flyta omkring i haven. Där plastkoncentrationerna ärsom störst antas det bero på havsströmmar, nedskräpning från folktäta kuster menäven fiskeredskap som lämnats kvar eller gått sönder till havs. LÄS MER

 3. 3. Biofloc technology : a new concept to produce feed to Swedish aquaculture

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lovisa Granberg; [2016]
  Nyckelord :microbial protein; tilapia; shrimp; feed; environment;

  Sammanfattning : The aquaculture provides many people with fish and it will increase in scale. To provide the fish with feed that is not a load on the environment the use of microbes as feed either filtrated directly from the water or recovered to become protein meal is very promising. Biofloc technology (BFT) is one method with filtration directly from water. LÄS MER

 4. 4. Listeria monocytogenes i livsmedel: Risker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ida Eriksson; [2016]
  Nyckelord :listeria; monocytogenes; livsmedel; listerios; livsmedelslokal; HACCP; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this study the dangers of Listeria monocytogenes presence in food and the problem it creates for general food safety is presented. The aim of this study was to highlight the importance of food safety, especially when it concerns Listeria monocytogenes. LÄS MER

 5. 5. ETT FÖRSTA UTKAST. En undersökande studie av förekomsten av utkast inom det svenska räkfisket i Skagerrak och Kattegatt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Marcus Alakangas; Staffan Florén Sandberg; Anders Hagström; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska räkfiskare fuskar systematiskt. För att få mer betalt kastas små räkor i havet, trots att det är olagligt. Det visar vår granskning.Och frågan är om politiker och ansvariga myndigheter egentligen har gett dem något val. LÄS MER