Sökning: "rälsstråk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rälsstråk.

  1. 1. När tågen slutat gå : förvandling av övergiven räls till publikt promenad- och parkstråk

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Marie Vikström; [2012]
    Nyckelord :Övergivna rälsområden; promenad- och parkstråk; rälsstråk; gröna korridorer; postindustriell arkitektur; High Line; Promenade Plantée; Schöneberger Südgelände;

    Sammanfattning : Abandoned and unused railway structures often possess great potential if they are reclaimed and reused for new purposes. The thesis focuses on the global trend of restoring and revitalizing these areas, converting them into park areas, rail trails and green corridors in the city landscape, while preserving their ecological, social, esthetic and historic values. LÄS MER