Sökning: "ränta och konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ränta och konsumtion.

 1. 1. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
  Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

  Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER

 2. 2. Medelklassens tillgångsportföljer : Medelklassens tillgångsportföljer En studie av medelklassens tillgångsportföljer i Uppsala under 1800-talets senare del utifrån ett livscykelperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonas Hellsten; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När den industriella revolutionen nådde Sverige vid mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt jordbruksland. Landets vid tiden outvecklade kreditmarknad bestod till största delen av en informell kreditmarknad bestående främst av förmögna privatpersoner, affärsmän och handelsmän som förmedlade krediter till näringsidkare och bidrog med riskkapital till industriell verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER

 4. 4. Räntans effekt på hushållens sparande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Sporre; [2015]
  Nyckelord :Sparande; konsumtion; hushåll; ränta; förväntningar; tidsserieanalys; penningpolitik.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om räntan har någon påverkan på de svenska hushållens sparande. Hypotesen är att räntan inte har någon direkt effekt på sparandet men att den genom bostadspriser påverkar sparandet. LÄS MER

 5. 5. Negativa räntor och dess implikationer på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ying Chen; Cecilia Thand; [2015]
  Nyckelord :Negative interest rates; household; savings; indebtedness; housing market; consumption; Negativa räntor; hushåll; sparande; skuldsättning; bostadsmarknad; konsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsen besvarar frågeställningen "hur påverkas svenska hushåll av negativ ränta?" i fyra olika teman: sparande, bostadsmarknad & skuldsättning, inkomst och konsumtion. Frågeställningen besvarades tematiskt med hjälp av intervjuer, statistik och olika teoretiska byggstenar. LÄS MER