Sökning: "räntabilitet på totalt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden räntabilitet på totalt kapital.

 1. 1. Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Kristensson; Evelina Premberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. LÄS MER

 2. 2. Tidiga varningssignaler vid en konkurs : Vilka faktorer kännetecknar vägen till konkurs?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Liridona Gashi; [2019]
  Nyckelord :Konkurs; Lönsamhetsmått; kapitalstruktur; finansiell balans; kapitalomlopp; omsättning; omsättningstillväxt; vinstmarginal; soliditet; årets resultat; kassalikviditet; balanslikviditet; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på sysselsatt kapital; tillgångars-; kundfordringars- och lagrets omsättningshastighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Övergången till IFRS 16 : En studie av detaljhandelsföretag och flygbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adna Dahir Ali Elmi; Gorgees Yalda; [2019]
  Nyckelord :Leasing; operating lease; IAS 17; IFRS 16; the constructive capitalization model; Leasing; operationell leasing; IAS 17; IFRS 16; konstruktiva kapitaliseringsmodellen;

  Sammanfattning : Leasingstandarden IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing skyldigheter. Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan bekymrade investerare och andra intressenter. LÄS MER

 4. 4. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 och dess påverkan på företagens finansiella rapporter : En kvantitativ studie av regelförändringens effekt på större svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Mellgren; Sofie Seaton; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing;

  Sammanfattning : Ett företag kan välja att finansiera sina tillgångar på flera olika sätt där en vanlig lösning är leasing. Leasing går till så att ett finansbolag köper en tillgång och hyr sedan ut den till ett annat bolag som nyttjar den i sin verksamhet. LÄS MER