Sökning: "räntabilitet på totalt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden räntabilitet på totalt kapital.

 1. 1. Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Kristensson; Evelina Premberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. LÄS MER

 2. 2. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 3. 3. Förvärvad goodwill och rörelseförvärv : En kvantitativ studie om företagens redovisade goodwill, investerarnas värdering samt dess koppling till lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Boquist; Elin Britz; [2018]
  Nyckelord :Rörelseförvärv; goodwill; investerares värdering; immateriella övervärden; ; aktiepris; lönsamhet; EBITDA; Räntabilitet på totalt kapital; IFRS 3;

  Sammanfattning : Regelverk för redovisning utvecklas och harmoniseras ständigt, men den komplexa värderingen av goodwill samt rörelseförvärv består. Förvärvad goodwill är ofta en betydande komponent och förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri : En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Axelsson; Emelie Öhman; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på totalt kapital; K I-tal; Basel-avtalen; pecking order och trade-off;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ökad skuldsättningsgrad – ökad lönsamhet? : En kvantitativ studie om kapitalstruktur för fastighetsbolag i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Jemtå; Fredrik Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på totalt kapital; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har undersökts många gånger och diverse teorier har utvecklats för att förklara skuldsättningsgradens effekter. Trots detta har ingen enighet nåtts i ämnet och det finns argument som talar för ett positivt samband, likväl som för ett negativt samband. LÄS MER