Sökning: "ränterisk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ränterisk.

 1. 1. IRRBB in a Low Interest Rate Environment

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Berg; Victor Elfström; [2020]
  Nyckelord :IRRBB; Gap Risk; Basis Risk; Option risk; Interest rate; Yield Curve; Nelson Siegel Svensson; PCA; Cholesky Decomposition; EBA; EVE; NII; Risk; Interest rate risk; IRRBB; Gaprisk; Basrisk; Optionsrisk; Ränta; Avkastningskurva; Nelson Siegel Svensson; PCA; Cholesky Decomposition; EBA; EVE; NII; Risk; Ränterisk;

  Sammanfattning : Financial institutions are exposed to several different types of risk. One of the risks that can have a significant impact is the interest rate risk in the bank book (IRRBB). In 2018, the European Banking Authority (EBA) released a regulation on IRRBB to ensure that institutions make adequate risk calculations. LÄS MER

 2. 2. Analys av kredit- och ränterisk över konjunkturcykler - En studie av amerikanska företagsobligationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Boström; Emil Johansson; [2019-07-09]
  Nyckelord :US Corporate bonds; Credit spread; Credit rating; Volatility; Contingent claims pricing model;

  Sammanfattning : In recent years, the market for US corporate bonds has recovered from the financial crisis in 2008. Since the credit spread is of great importance to many stakeholders, this thesis has been written with the purpose to examining the underlying factors that affect the credit spread for US corporate bonds. LÄS MER

 3. 3. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
  Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

  Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

 4. 4. On the risk relation between Economic Value of Equity and Net Interest Income

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :André Berglund; Carl Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Basel Committee has proposed a new Pillar 2 regulatory framework for evaluating the interest rate risk of a bank's banking book appropriately called Interest Rate Risk in the Banking Book. The framework requires a bank to use and report two different interest rate risk measures: Economic Value of Equity (EVE) risk and Net Interest Income (NII) risk. LÄS MER

 5. 5. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER