Sökning: "rätt att skjuta"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden rätt att skjuta.

 1. 1. Beskattningstidpunkten vid löneväxling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; löneväxling; beskattningstidpunkt; kontantprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a rule, the time of taxation for salary is governed by a principle that states that the salary is taxed the taxable year when the employee can dispose it or when it in an other way benefits the employee. As an employee, one can receive an offer from the employer to exchange a certain portion of the salary to a benefit or to postpone a certain portion of the salary to a future payment, so-called salary exchange. LÄS MER

 2. 2. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla faktorer för framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning och skidskytte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Max Bergström; David Glader; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; biathlon; sports career; success; sustainability; endurance; Längdskidåkning; skidskytte; idrottskarriär; framgångsfaktorer; hållbarhet uthållighetsidrott;

  Sammanfattning : Längdskidåkning är en av de mest krävande uthållighetsidrotterna där tävlingstiderna kan variera mellan tre minuter till närmare fyra timmar. Om en idrottsutövare ska nå toppen av sin förmåga krävs det vanligtvis att denne avsätter 20 till 30 timmar per vecka åt träning och tävling under flera års tid. LÄS MER

 4. 4. CO and CO2 Detection for Catalysis Diagnosis by Means of PLIF

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Sebastian Pfaff; [2017]
  Nyckelord :plif; laser diagnostics; catalysis; carbon monoxide; carbon dioxide; palladium; planar laser induced fluorescence; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In order to fully understand the underlying processes of catalysis, it is vital to combine measurements of the catalyst surface, where the reaction occurs, with measurements of the gas concentration close to the catalyst. We have developed a convenient setup, which uses a single laser system to visualise the gas surrounding a working catalyst in situ at realistic operating conditions. LÄS MER

 5. 5. Underhåll av privat förvaltade vägbroar i Y och Z -län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Wikström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns i Västernorrland och Jämtland 392 olika privat förvaltade vägbroar som är berättigade till stadsbidrag. Det ligger ett mycket stort anskaffningsvärde i dessa vägbroar och det är väghållarnas ansvar att förvalta dem. LÄS MER