Sökning: "rätt skattesubjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden rätt skattesubjekt.

 1. 1. Självständighetsbegreppet och val av skattesubjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Jansson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Paper has examined in which cases an income that according to civil law belongs to a stock company should be taxed as an income that belongs directly to the owner of the company. This paper focuses specifically on the situation when the business operation of a stock company is not considered to be an independently run business according to 13 kap 1 § IL. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av styrelsearvoden i annat än tjänst - Vid vägs ände?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellenius; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Beskattning; Styrelsearvoden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är klargöra gällande rätt för beskattning av styrelsearvoden. Ämnet har varit föremål för ett flertal avgöranden av HFD under en längre tid och nu senast ett plenumavgörande, följt av efterföljande resningsprövning. LÄS MER

 3. 3. Hybrida missmatchningar med hybridföretag - En EU-rättslig analys av de svenska bestämmelserna avseende klassificering av företag samt ränteavdragsförbudsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law: Skatterätt; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; Hybridföretag; Hybrid entities; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; ATAD; Anti-tax avoidance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The tax treatment of different entities, within a jurisdiction, differs. If an entity is classified as transparent for tax purposes in one state and as opaque in another state, hybrid mismatches can arise. LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe – ett för alla, alla för ett? - Svensk beskattningsrätt i ljuset av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; BEPS Åtgärdspunkt Sju; Fast Driftställe; Verksamhet av Förberedande Alternativt Biträdande Art; Beroende Representant; Oberoende Representant; Tax Law; Permanent Establishment; Prepatory or Auxiliary Character; Dependent Agent; Independent Agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained unchanged since its introduction. LÄS MER

 5. 5. Genomsyn av riktade utdelningar genom preferensaktier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Genomsyn; Preferensaktie; riktad utdelning; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Preferensaktier är aktier som har bättre rätt till utdelning än de mer vanligt förekommande stamaktierna. Preferensaktier kan genom att utges till specifika aktieägare användas för att göra riktade utdelningar. LÄS MER