Sökning: "rättegång rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rättegång rapport.

 1. 1. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER

 2. 2. En särskild resningsinstans - nödvändig reform för de felaktigt dömdas upprättelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Odd Stenvall; [2017]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; resning; resningsinstans; resningsinstitut; resningsorgan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Felaktiga domar sker i både Sverige och andra stater. Detta trots att straffprocessen innehåller starka krav på rättssäkerhet så som oskyldighetspresumtionen och rätten att inte bli lagförd två gånger för samma sak. LÄS MER

 3. 3. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 4. 4. ”Myt eller Sanning?” : Pratar inte personer i segregerade områden med polisen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Linda-Marie Claesson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En förutsättning för att rättssystemet ska fungera är att personer ställer upp och berättar för polisen om vad som har hänt när brott har begåtts. Det har förekommit situationer då personer i segregerade områden väljer att inte tala med polisen på grund av rädsla för bland annat repressalier. LÄS MER

 5. 5. Barnförhör : Vägen från förhör till rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Elza Wall; Lina Sundberg; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Bemötandefrågorna får allt viktigare betydelse i dagens polisarbete. Detta gäller i möten med såväl vuxna personer som barn. En bra kommunikation mellan barn och vuxna kan ha en avgörande roll i en brottsutredning. LÄS MER