Sökning: "rätten till ett värdigt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden rätten till ett värdigt liv.

 1. 1. Att fly väpnad konflikt : Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Lindered; [2018]
  Nyckelord :Human dignity; armed conflict; refugee law; complementary protection; the right to a dignified life; human rights law; Mänsklig värdighet; väpnad konflikt; asylrätt; kompletterande skydd; rätten till ett värdigt liv; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Armed conflicts of our time tend to be prolonged, characterised by indiscriminate violence and the direct targeting of civilians. These conflicts cause situations where civilians are not only at risk of being exposed to threats of direct violence, but also unbearable humanitarian situations, a form of indirect harm resulting from armed violence. LÄS MER

 2. 2. Vem bestämmer på demensboendet? - En analys av dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samuel Brandström; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; socialrätt; familjerätt; äldrerätt; demens; social and welfare law; administrative law; family law; elder law; dementia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kretsar kring diskussionen om dementa personers rättsliga ställning i deras kontakt med vård och omsorg. Det allmänna har en skyldighet att skydda utsatta individer och ge dem möjlighet att leva ett värdigt liv. LÄS MER

 3. 3. Aktiv dödshjälp : en rättighet att uppfylla?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ingrid Combes; [2015]
  Nyckelord :Aktiv dödshjälp; moralfilosofi; autonomi; paternalism; rätten till självbestämmande; mänsklig värdighet; rätten till ett värdigt liv; skyldighetsansvar; skyldighet att bistå hjälpa; social rättvisa.; Law and Political Science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Trots att aktiv dödshjälp är ett såpass omdebatterat fenomen och moralproblem, har legalisering skett – samt diskuteras i länder där behov uppmärksammats utan möjlighet att tillgodoses. Svenska staten är ett exempel på detta sistnämnda och senast 2008 fick Statens Medicinsk-Etiska Råd i uppgift att analysera ett övervägande av aktiv dödshjälp som ett alternativ bland andra att tillgå i livets slutskede. LÄS MER

 4. 4. 30 barn varje år : om skolans ansvar för barns rätt till (ett värdigt) liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Säfström; [2013]
  Nyckelord :elevhälsa; skolan; barn och unga; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; Rätten till liv; rätten till ett värdigt liv; skolan som skyldighetsbärare; självmord; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden suicide is, alongside traffic accidents, the most common cause of death amongst children. Every year approximately 30 children take their lives, and 2011 nearly 800 children was hospitalized after deliberately having harmed themselves. LÄS MER

 5. 5. En komparation av regleringen kring eutanasi

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teresia Svensson; [2007-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Debatten om eutanasi pågår ständigt, i Sverige och i resten av världen, ibland mer intensivt ibland mer lågmält. Denna uppsats utreder hur juridiken i eutanasifrågan samspelar med verkligheten, i Sverige och övriga delar av världen. LÄS MER