Sökning: "rätten till liv"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden rätten till liv.

 1. 1. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt inom EU - En fallstudie om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; folkrätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. LÄS MER

 3. 3. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 4. 4. "Rätten till liv" : En jämförelse av djurrättsorganisationen Djurens Rätts och människorättsorganisationen Amnestys argumentationsstrategier på webben.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Nyquist Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Argumentation; deskriptiv argumentationsanalys; NGO; icke-statliga organisationer; Djurens Rätt; Amnesty International;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka retoriska strategier som används i texter publicerade på djurrättsorganisationen Djurens Rätts respektive människorättsorganisationen Amnestys webbsida, och vilka likheter och skillnader det finns organisationernas argumentation emellan. Vidare bestod metoden av en deskriptiv argumentationsanalys med utgångspunkt i fem olika argumentationstyper. LÄS MER

 5. 5. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - A Silver Lining in the Mushroom Cloud?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lydia Ekvall; [2021]
  Nyckelord :public international law; nuclear weapons; treaty on the prohibition of nuclear weapons; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) entered into force on 22 January 2021, a new legal instrument regulating nuclear weapons entered the international arena. With considerations of the humanitarian and environmental consequences of the use of nuclear weapons, the new Treaty aims for the total elimination of nuclear weapons. LÄS MER