Sökning: "rätten till mark"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden rätten till mark.

 1. 1. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
  Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

  Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER

 3. 3. Natura 2000 i gruvprövningen : Ett möte mellan svensk minerallagstiftning och EU:s skydd för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruben Evensen; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; gruvrätt; natura 2000; gruvbrytning; gruvdrift; eu; minerallagen; miljöbalken; art- och habitatskydd; områdesskydd;

  Sammanfattning : Den moderna prövningsordningen för att öppna en gruva bygger på ett äldre system av koncessioner där företrädesrätten till mineral och hushållning med mark och vatten prövas i ett tidigt skede av myndigheten Bergsstaten. För att verksamheten ska komma till stånd måste prospekterare även ansöka om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken i ett senare skede. LÄS MER

 4. 4. Identifying large-scale land acquisitions and their agro-ecological consequences : a remote sensing based study in Ghana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jenny Hansson; [2017]
  Nyckelord :remote sensing; land acquisition; physical geography and ecosystem analysis; Ghana; agro-ecology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today there are more than 45 million hectares (ha) of concluded large-scale land acquisitions (LSLAs) in the low- and middle- income countries around the globe. Whether LSLA is referred to as land grabbing or land investment, LSLA means that the right to utilise land is moved from the local people to investors. LÄS MER

 5. 5. Renskötselrätten – En särskild rätt till fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Karl-Oskar Fernstedt; [2017]
  Nyckelord :Rensköttselrätten; rennäringslagen; samer; skattefjällsmålet; Nordmalingsmålet; Girjasmålet; urminnes hävd; av ålder; jakt- och fiskerätt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Reindeer herding right is a right for the Sami population and is regulated in the Reindeer Husbandry Act. The Reindeer herding right can be compared with other rights, such as easements and rights of use, and can be categorized as a nonpossessory interest in land. LÄS MER