Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 21 - 25 av 470 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 21. Den nya gymnasielagen som öppnar upp möjligheten för ensamkommande barn att stanna i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; Den nya gymnasielagen; Interpellationsdebatt; Migrationspolitik; Rättssäkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag har de ensamkommande blivit en enskild grupp i asyldebatten. Samtidigt som antalet asylsökande ökade enormt under de senaste åren har debatten om ensamkommande blivit mycket aktuell i medier och regeringen. LÄS MER

 2. 22. Att vara lugnet i stormen : Krisstödjares upplevelser av möten med barn efter barnförhör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mia Berg; Christin Frånlund; [2019]
  Nyckelord :child abuse; child advocacy center; crisis support intervention; barnahus; barnmisshandel; krisstöd;

  Sammanfattning : Syftet var att utforska vad som är viktigt i ett krisstöd till barn efter ett barnförhör. Metodensom användes var semistrukturerade intervjuer med fyra krisstödjare ur kristeamet i en svenskkommun. Resultatet analyserades utifrån systemteori och salutogenes. LÄS MER

 3. 23. Coloboratie Lund - Maxenu : en undersökning av organisationens verksamhet genom intervjuer och en beskrivande begreppsanalys av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2019]
  Nyckelord :Coloboratie Lund - Maxenu; rättighetsbaserat arbete; människorättsorganisation; intervju; beskrivande begreppsanalys; mänskliga rättigheter; Martha C. Nussbaum; Thomas Pogge; Sally Haslanger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens första syfte är att undersöka hjälporganisationen Coloboratie Lund - Maxenus verksamhet och inverkan, genom intervjuer med organisationens projektledare, dess ordförande och dess sekreterare. Därefter genomförs en beskrivande begreppsanalys av hur intervjupersonerna använder begreppet mänskliga rättigheter, med syftet att synliggöra komplexiteten i, samt diskutera svaret på frågan om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation. LÄS MER

 4. 24. Svensk fotboll och barnkonventionen: En analys av svenska elitföreningars kompatibilitet med Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jesper Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Barns rättigheter; Svensk fotboll; Barnkonventionen; Selektering; Jämställdhet; AIK; Hammarby IF; Malmö FF; IFK Norrköping.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 5. 25. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. : En kvalitativ studie om professionellas inställning och utmaningar inför kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniela Lundin; Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :UN Convention on the Rights of the Child; child rights perspective; child´s best; cooperation; adult-oriented society.; Barnkonventionen; barnrättsperspektivet; barns bästa; samverkan; vuxenorienterat samhälle.;

  Sammanfattning : Enligt beslut i riksdagen ska FN:s konvention om barns rättigheter ges ställning som svensk lag 1 januari 2020. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en inkorporering av barnkonventionen som lag är bra eller inte. LÄS MER