Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 26 - 30 av 470 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 26. Barnkonventionen blir Svensk lag : En studie som undersöker de förväntade förändringarna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :Incorporation of the Convention on the Rights of the Child; clarification of children s rights; children as carriers of rights; political liability relief and a change of peoples vision; Inkorporering av barnkonventionen; insatser för inkorporering av barnkonventionen; tydliggörande för barnens rättigheter; barn som rättighetsbärare; politisk problemdumpning och synvända;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, vilket innebär att konventionen blir svensk lag. LÄS MER

 2. 27. Någonstans mitt emellan möjlig och omöjlig : En diskursanalys av Socialstyrelsens och Migrationsverkets publikationer om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Edlund; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande tjejer; barnäktenskap; diskursanalys; Socialstyrelsen; Migrationsverket;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur ensamkommande unga tjejer, som uppges vara gifta, konstrueras i Migrationsverkets och Socialstyrelsens publiceringar om barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Problematiken kring barnäktenskap har de senaste åren ökat enligt myndigheterna. LÄS MER

 3. 28. Lärande om kost och hälsa - en rättighet för barn i förskolan? : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Svenberg; [2019]
  Nyckelord :Children’s rights; meal; education; preschool; preschool teachers; diet; health.; Barns rättigheter; måltid; pedagogik; förskola; förskollärare; kost; hälsa.;

  Sammanfattning : This work was written within the framework of the theme of democracy and children's rights. The purpose of the study was to contribute with knowledge of preschool teachers' thoughts on and pedagogical work with meal situations in relation to diet and health. LÄS MER

 4. 29. När hela ens väsen blir osynliggjort - Hur kvinnor i samkönade relationer upplever barnmorskans bemötande inom förlossningsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Ahlström; Nadja Lindén-Allu; [2018-02-05]
  Nyckelord :Heteronormativitet; lesbisk; barnmorska; förlossning; obstetric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning belyser att antalet samkönade par som får möjlighet samt väljer att skaffa barn blir allt fler. Enligt Svenska barnmorskeförbundetets etiska kod ska barnmorskan erbjuda vård baserad på tillit och respekt samt behandla alla kvinnor som människor med fullständiga mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 30. Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen? : En utredning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Arvidsson; Kaisa Koch; [2018]
  Nyckelord :Handläggningstider; barnkonventionen; barnets bästa; tidsfrist;

  Sammanfattning : The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. LÄS MER