Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 6 - 10 av 470 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 6. Inkorporeringen av Barnkonventionen : -En present utan innehåll?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Regeringen har varit tydlig med att barnkonventionen ska inkorporeras för att det på så sätt tydliggörs att barn är ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter. LÄS MER

 2. 7. HBTQ-personer och andra könsnormsbrytare i förskolan : LGBTQ-people and other breakers of gender norms, in Swedish preschools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; könsmönster; könsnormer; HBTQ; LGBTQ; queer;

  Sammanfattning : Förskolan har idag ett ansvar för att motverka könsmönster som kan begränsa barnens val både i förskoleåldern och senare i livet. Alla barn oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att välja vilka aktiviteter de vill ägna sig åt och de ska inte begränsas utifrån kön vid de val de står inför i framtiden då de bland annat väljer vad de ska studera eller arbeta med. LÄS MER

 3. 8. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 4. 9. Sydostasiens oönskade barn - en studie om barn på ett barnhem i Sydostasien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotte Pirkkanen Snäll; [2019]
  Nyckelord :Barnhem; bakgrund; hälsa; kvalitativ intervju; observation; omsorg;

  Sammanfattning : Det har visat sig att det finns över åtta miljoner barn som bor på barnhem och att  endast  en  av  fem  barn  är  föräldralös. Engagemang  för  social  arbete  och barns rättigheter utgör utgångspunkter idenna studiesamt att göra skillnad. LÄS MER

 5. 10. Barns användning och upplevelser av skolgården : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Laanemets; [2019]
  Nyckelord :Genus; barns geografier; sociala konstruktioner; skolgård; platskänsla;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och analyserar hur barn i mellanstadiet använder och upplever sin skolgård. Material har samlats in genom observationer och kvalitativa intervjuer med 22 elever från två skolor i södra Stockholm och sedan analyserats utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER