Sökning: "rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 4676 uppsatser innehållade ordet rättigheter.

 1. 1. Att Komma Undan Atlantis: En undersökning av möjligheten för klimatmigranter att beviljas internationellt skydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lazar Cvetkovic; [2023-03-31]
  Nyckelord :Internationell rätt; Klimatförändringar; Migrationsrätt; Mänskliga rättigheter; Klimatmigranter;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att effekterna av klimatförändringarna kontinuerligt intensifieras tvingas människor att migrera som en följd av antropogena effekter. Förväntningarna är att migrationen mestadels kommer att vara intern, men i vissa fall kommer de utsatta människor anse det vara nödvändigt att korsa internationella gränser för att kunna söka skydd. LÄS MER

 2. 2. En vårdande relation efter fysiska tvångsåtgärder – sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelqvist; Åse Millqvist; [2023-03-30]
  Nyckelord :Vårdande relation; sjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; tvångsåtgärd; fysiskt tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer då grundlagsskyddade fri- och rättigheter är begränsade. Att blir tvångsvårdad innebär att patienten får sin autonomi begränsad, personen har inte längre rätt att bestämma över sig själv. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 4. 4. Vattenkraft eller vattenmiljö? En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Halvarsson; [2023-02-15]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Nationella planen; Moderna miljövillkor; Miljökvalitetsnormer; Ramvattendirektivet; Nationella omprövningen;

  Sammanfattning : Den svenska vattenkraften har en stor betydelse för Sveriges elförsörjning, då det är en pålitlig och stabil energikälla som står för ungefär 45 % av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt har vattenkraft en negativ påverkan på vattenmiljön då den ger upphov till förlust av biologisk mångfald genom exempelvis försämrade vandringsmöjligheter för fisk, förändrade flödesmönster och torrläggning av tidigare strömmande vatten. LÄS MER

 5. 5. "Pinocchio är en riktig pojke… eller? Artificiell intelligens som bärare av upphovsrättsliga rättigheter"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Azra Mustafic; [2023-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I konstens respektive litteraturens värld har vi börjat få se ”AI-konstnärer”, alltså artificiell intelligens med förmågan att producera konstnärliga och litterära alster. En aktuell fråga är därför hur och ifall dessa AI-konstnärer ska kunna betraktas som upphovspersoner. LÄS MER