Sökning: "rättigheter"

Visar resultat 21 - 25 av 3567 uppsatser innehållade ordet rättigheter.

 1. 21. Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristian Tampipi; Tanyarat Kasemkiatkajon; [2020]
  Nyckelord :communication; experience; foreign-born; literature review; older; kommunikation; litteraturöversikt; upplevelser; utrikesfödda; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 22. Samtyckeslagen - Ett steg närmare rättvisan.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Tania Kashkol; [2020]
  Nyckelord :samtyckeslagen; lagen baserad på sexuell frivillighet; law based on consent; samtycke;

  Sammanfattning : On July 1st 2018, a new law entered Sweden that would hopefully will lead to a better justice process regarding sexual offenses. This law was given the name consent law, which states that sex should be voluntary for the parties who are involved in the sexual acts. If not, the offender will be charged with rape. LÄS MER

 3. 23. Hur går det till? : En studie av hur lågstadielärare ser på praktisk undervisning i sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gustafsson; Lisa Minolf; [2020]
  Nyckelord :undervisning; lågstadiet; lågstadielärare; enkätintervju; sex- och samlevnadsundervisning; mål; innehåll och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker svenska lågstadielärares syn på deras praktiska sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna 1–3. Studien baseras på tre forskningsfrågor: Vilka mål anser lärarna att de har med sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vad anser lärarna att de har för innehåll i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vilken undervisningsmetodanser lärarna att de använder i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Detta undersöks genom enkätintervjuer med 11 lågstadielärare som arbetar i Sverige, mer specifikt Uppsala, Stockholm och Borås. LÄS MER

 4. 24. Det etiska och juridiska dilemmat : En rättssociologisk dokumentstudie om den gravida  missbrukande kvinnan och det ofödda barnet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilie Rydebjörk; Malin Edholm; [2020]
  Nyckelord :Gravid; Missbruk; Missbrukande gravida kvinnor; Rättstillämpning; Det ofödda barnet; Tvångsomhändertagande; LVM.;

  Sammanfattning : Syftet med denna rättssociologiska dokumentstudie är att analysera rättstillämpningen av LVM för missbrukande gravida kvinnor. Studiens empiriska material består av 16 förvaltningsrättsliga LVM-domar under tidsperioden 2010-2019 och utgår från ett intersektionellt perspektiv med stöd av paternalism. LÄS MER

 5. 25. Arbetsvägran i religionsfrihetens namn - när viker arbetsledningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Nilsson; Mikaela Fönss; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; arbetsvägran; religionsfrihet; samvetsfrihet; diskriminering på grund av religion; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ökad mångfald kan leda till att religiösa frågor i arbetslivet får en ökad aktualitet och att en individs rättigheter och krav då ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse och dennes rätt att leda och fördela arbetet. En arbetstagares vägran att utföra en viss arbetsuppgift på grund av religion eller samvete måste då vägas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt och andra eventuellt motstående intressen. LÄS MER