Sökning: "rättigheter"

Visar resultat 21 - 25 av 3276 uppsatser innehållade ordet rättigheter.

 1. 21. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 2. 22. Medias påverkan på människors attityd till pornografi : en kvantitativ- och kvalitativ undersökning om medias påverkan på människors attityd till pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Media; pornografi; påverkan; attityd; normalisering; makt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker medias påverkan på människors attityd till pornografi. Bakgrunden till undersökningen kom av ett radioprogram på P3 som pratade om pornografi utan att problematisera vad de lyfte i programmet. Studien bygger på dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ analys. LÄS MER

 3. 23. Om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa för män i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Isabel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Human rights; man; men; gender; equality; sexual and reproductive health; discrimination; Mänskliga rättigheter; man; män; genus; jämlikhet; jämställdhet; sexuell och reproduktiv hälsa; diskriminering;

  Sammanfattning : 1994 in Cairo United Nations Population and Development Fund held a conference where the attending 179 nations agreed that Sexual and reproductive health is a human right. Everyone is entitled to this right without distinction. LÄS MER

 4. 24. The best place to be young and a female : a study about gender equality in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Aniella Beaulier; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; women in Rwanda; young adults;

  Sammanfattning : Fältstudiens syfte har varit att analysera och beskriva jämställdhets effekter på den unga generationen i dagens Rwanda. Min uppsats utfördes med en kvalitativ ansats där intervjuer har varit centrala som metod för att samla in mitt material och data. LÄS MER

 5. 25. "Jos asut Ruottissa, niin sinun pittää praatia ruottia" : En kvalitativ studie om förskolechefers erfarenheter av arbetet med minoritetsspråket meänkieli i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Boman; Amelie Funck Harnesk; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; makt; meänkieli; minoritetsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i förskolan. Minoritetspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. LÄS MER