Sökning: "rättsekonomi familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden rättsekonomi familjerätt.

 1. 1. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Människosmuggling av humanitära skäl - En kriminalisering av individers medmänsklighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. LÄS MER

 3. 3. Specialdomstolar i samtiden- en komparativ studie av Migrationsöverdomstolens samt Mark- och miljööverdomstolens prejudikatbildningsfunktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Håkanson; [2015]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rättssäkert, pålitligt och fungerande rättsväsende är själva fundamentet i en rättsstat. Strävan efter ett rättssäkert och effektivt domstolsväsende har i vissa fall resulterat i inrättandet av specialdomstolar vid sidan av det ordinarie rättsväsendet. LÄS MER

 4. 4. Att se på film i domstol - Juridik och film som tvärvetenskap med fokus på bevisprövningen i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Emil Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; film; filmvetenskap; filmbevis; juridik-och-film; tvärvetenskap; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Först och främst är det här en uppsats om det tvärvetenskapliga studieområdet juridik-och-film, och uppsatsen syftar till att visa varför detta område är relevant och intressant för såväl jurister som filmvetare och en intresserad allmänhet. Filmens samhälleliga roll under de senaste 100 åren kan knappast underskattas, och detta unika medium blir ständigt mer frekvent förekommande i den svenska brottmålsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Svenska CFC-reglers förenlighet med EU-rätten efter Cadbury Schweppes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tommy Högh; [2013]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; rättssociologi; rättshistoria en. legal history ; rättsekonomi en law and economics ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; komparativ rätt en. comparative law ; IT-rätt; internationell privaträtt en. private international law ; immaterialrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; försäkringsrätt; förmögenhetsrätt; företagsekonomi; folkrätt en. public international law ; finansrätt en. fiscal law ; fastighetsrätt; familjerätt; EU-rätt en. EU law ; civilrätt en. private law ; boenderätt; bankrätt en. banking law ; avtalsrätt; associationsrätt; allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; CFC; CFC-beskattning; CFC-regler; Förenlighet; EU; Svenska CFC; finsk komparation; finsk komparation CFC.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Most states in the world have rules that correspond to the Swedish CFC rules. The rules are intended to prevent national companies or individuals providing tax schemes with low-tax states and thus reduces or postpones the person's taxable income in that state. LÄS MER