Sökning: "rättsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet rättsekonomi.

 1. 1. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 2. 2. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

 3. 3. Skadebegränsning och lojalitetsreciprocitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; allmän rättslära; lojalitetsplikt; skadebegränsning; lojalitetsreciprocitet; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns bestämmelser om skadebegräsning 70 § köplagen. Att bedöma huruvida denna skadebegränsningsplikt ska gälla också utomobligatoriskt har genom åren vållat rättsvetenskapsmännen vissa bekymmer. Denna framställning har till syfte att undersöka och klargöra innebörden av skadebegränsningsplikten i svensk rätt. LÄS MER

 4. 4. Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation - En analys av bedömningsgrunderna inför ett offentliggörande enligt artikel 17 marknadsmissbruksförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Bergman Olsson; [2018]
  Nyckelord :aktiemarknadsrätt; värdepappersmarknadsrätt; EU-rätt; börsrätt; rättsekonomi; insiderinformation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under år 2016 trädde en ny marknadsmissbruksförordning (MAR) i kraft, och ersatte därigenom det tidigare marknadsmissbruksdirektivet (MAD). Bland de skyldigheter som regleras i marknadsmissbruksförordningen finns skyldigheten för emittenter att offentliggöra insiderinformation. LÄS MER

 5. 5. En styrelses agerande under ett uppköpserbjudande: en studie av uppköpserbjudandet i Haldex

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; lojalitetsplikt; lydnadsplikt; aktieägares intresse; bolagets intresse; associationsrätt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; Haldex; TO-regler; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker ur ett aktiemarknadsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv hur styrelsen i Haldex Aktiebolag, Haldex, agerade i samband med ett uppköpserbjudande. I samband med uppköpserbjudandet bestämde sig styrelsen efter viss tid att inte längre samarbeta med budgivaren eftersom bolaget led skada i och med uppköpserbjudandet. LÄS MER