Sökning: "rättsfall mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden rättsfall mänskliga rättigheter.

 1. 1. About Time – An Examination of the Threats Posed by Climate Change and the Protection of Individuals Against Them Offered by the European Convention of Human Rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Public international law; ECHR; human rights; climate change; risk; State responsibility; Environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anthropogenically caused climate change is now considered a reality. Recent climate scientific insights regarding climate-related risks, e.g. heat-waves, floods, droughts etc. LÄS MER

 2. 2. Statsansvar och icke-statliga väpnade aktörers ansvar - En studie om staters ansvar för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Swenson; [2021]
  Nyckelord :Statsansvar; responsibility; state responsibility; folkrätt; icke-statliga aktörer; non-state armed groups; International Law Commission ILC ; ARSIWA; Human Rights; non-state actors; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom traktat och sedvanerätt inom folkrätten åtar sig stater ansvar och skyldigheter att agera på ett visst sätt gentemot sina medborgare samt andra stater. Det är dock inte alltid staten följer dessa regleringar utan istället inskränker på individers mänskliga rättigheter och därmed går emot internationell rätt. LÄS MER

 3. 3. Adjudicating Climate Change: The Role of Human Rights Litigation in Climate Change Mitigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Herlitz Bäckman; [2021]
  Nyckelord :public international law; human rights; climate change; climate change litigation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last few decades, states have made a series of attempts to mitigate climate change through international agreements. Greenhouse gas emissions have kept rising, however, and are currently at record levels. This indicates that the international climate change regime has so far proven ineffective. LÄS MER

 4. 4. Gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal - Rättsväsendets hantering av fall med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Österberg; [2021]
  Nyckelord :Freedom of speech; defamation; border; gender perspective; indirect discrimination; #metoo; sexual assault; social media. Gränsdragning; förtal; yttrandefrihet; könsperspektiv; indirekt diskriminering; sexualbrott; sociala medier.; Science General; General Works; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle cases linked to #metoo. In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of speech and defamation. LÄS MER

 5. 5. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER