Sökning: "rättsfallsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet rättsfallsanalys.

 1. 1. Bedöma bondebruk är ingen barnalek - Om skyddsregel för jordbruk i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elis Ekholm; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; jordbruksfastighet; jordbruk; bärkraftigt och utvecklat jord-bruk; standardtimmar; arbetstimmar; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Master of Science thesis addressing the protection rule for agriculture in the pro-perty formation law, 3 kap. 6 § Fastighetsbildningslag (1970:988). LÄS MER

 2. 2. Bedömning av enskilda trafikimmissioners marknadsvärdepåverkan på småhus vid anläggning, omläggning och breddning av väg.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elenie Beyene; [2023]
  Nyckelord :Environmental damage; market reduction; property value; property valuation; assessment. Miljöskada; företagsskada; marknadsvärdeminskning; fastighetsvärdering; bedömning.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the construction, realignment, or widening of roads, various disturbances can occur that affect the market value of nearby properties. These disturbances typically include things such as increased noise, vibration, changes in soil conditions, increased sensitivity to wind, and all contibute to severe disruption of the property. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering av indiciebevisning - En studie av indiciebevisning i förhållande till beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Kuisma; [2023]
  Nyckelord :Processrätt; bevisvärdering; beviskrav; indicier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Beviskravet i brottmål har formulerats som att det för fällande dom ska vara ”ställt bortom rimligt tvivel” att den tilltalade är skyldig. Beviskravet är högt ställt. LÄS MER

 4. 4. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 5. 5. Uppehållstillstånd - en (o)möjlighet för det tvångsomhändertagna barnet? - En undersökning om principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barn i en asylprocess är särskilt utsatta i samhället. Det ställs därför höga krav på rättstillämparens utredning och bedömning av vad som är det bästa för barnet inom reglerna för uppehållstillstånd i Utlänningslagen (2005:716). LÄS MER