Sökning: "rättsfallsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet rättsfallsanalys.

 1. 1. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 2. 2. Bevisvärdering av indiciebevisning - En kvalitativ rättsfallsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Fabri; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; indicier; indicium; indiciebevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In December 2019, the police discovered a thermos bomb in an underground garage in Malmö. One of the suspects had previously been convicted of crimes similar to this and had connections to the Hells Angels motorcycle club. His DNA also matched DNA found on the cap of the thermos containing the explosive charge. LÄS MER

 3. 3. Kan brottsprovokation bli rättvist? - En studie om hur de nationella domstolarna bör hantera brottsprovokation för att inte kränka art. 6 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Sundblad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; brottsprovokation; Artikel 6 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to clarify how the use of police incitement should be handled in the national courts to avoid violating article 6 in the European convention on human rights (ECHR) that ensures the right to a fair trial. The examination is based on doctrine and a case study, starting with the case Teixeira de Castro v. Portugal. LÄS MER

 4. 4. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER

 5. 5. "Inga kommentarer" är inget bevis på skuld - En analys av tillämpning av förklaringsbörda i brottmål och dess förhållande till tilltalades rätt till tystnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ikram Asry; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 6 in the European Convention on Human Right provides that every person under the jurisdiction of a member state has the right to a fair trial. To the rights that follow in this respect are added, among other things, the presumption of innocence, which means that every person accused of a crime is assured to be considered innocent until proven guilty and his guilt legally establishes. LÄS MER