Sökning: "rättsfallsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet rättsfallsanalys.

 1. 1. Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Ahl; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt självskade beteende inom svensk straffrätt - En analys av betydelsen av målsägandens sexuella självskade beteende vid rättstillämpningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Jelinek Boman; [2019]
  Nyckelord :Sexuellt självskadebeteende; sexualbrott; samtyckeslagstiftning; rättsfallsanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Den som sig i leken ger får leken tåla? - En straffrättslig analys av idrottsvåld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur idrottsvåld, alltså våld som sker mellan idrottsutövare under pågående organiserad idrottsutövning, behandlas i det svenska straffrättssystemet och om denna behandling skiljer sig från den för annat våld. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsen och dess önskan om självbestämmande i idrottsliga frågor. LÄS MER

 5. 5. Överföring till allmänheten : En rättsfallsanalys över begreppets utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Folkesson; [2018]
  Nyckelord :Överföring till allmänheten; Infosocdirektivet; Infosoc;

  Sammanfattning : .... LÄS MER