Sökning: "rättshandlingsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet rättshandlingsförmåga.

 1. 1. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER

 2. 2. Vem tar hand om barnen? - En rättssäkerhetsstudie av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Andersson; [2017]
  Nyckelord :socialrätt; familjerätt; offentligrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I anslutning till 2015 års flyktingvåg uppenbarades oklarheter i rättsläget med avseende på det svenska rättssystemets tillhandahållande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Personer som är under 18 år betraktas enligt svensk rätt som omyndiga vilket innebär att barn saknar förmåga att med rättsligt bindande verkan fatta beslut i personliga angelägenheter och råda över sin egendom. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakter - En jämförande utredning mot godmanskap och rättssäkerheten ur fullmaktsgivarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Cronholm; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; Framtidsfullmakt; Godmanskap; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska förmyndarskapsrätten står inför en stor utmaning de närmast kommande åren. Den svenska demografiska utvecklingen innebär en ökad grupp äldre, vilket medför ett ökat behov av ställföreträdarskap. LÄS MER

 4. 4. Mitt barn, mina regler - Om barns integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren på sociala medier i skenet av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Ulfhammer; [2016]
  Nyckelord :Offentlig rätt; IT-rätt; integritet; sociala medier; barnets bästa; barnkonventionen; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagligen möts vi av bilder på barn som vårdnadshavare har publicerat på sociala medier. Ett exempel på detta är Calle Schulmans Instagramkonto där videoklipp på hans femåriga dotter läggs upp regelbundet. Frågan uppkommer om, och i vilken utsträckning, en vårdnadshavare får publicera personlig information om sitt barn. LÄS MER

 5. 5. Erkända utländska barnäktenskap – hur påverkas barnet vid vissa familjerättsliga frågor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Nygren; [2016]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previously, people under 18 years old have been allowed to marry in Sweden, but after a law change in 2014 it is no longer possible. In connection with the law change, other special rules regarding married minors have been removed, such as the unlimited right for married minors to write a will. LÄS MER