Sökning: "rättskälla"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet rättskälla.

 1. 1. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 2. 2. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER

 3. 3. Högsta domstolens användning av nordisk rätt i obligationsrättsliga referat ur ett rättskälleperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maia Rottenberg; [2021]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; obligationsrätt; rättskälla; nordisk rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a number of judgments handed down by the Supreme Court of Sweden over the past decade, the Court refers to foreign law from the Nordic countries. Motivated by the view that the designation of sources of law is central to the maintenance of formal justice, the thesis examines whether foreign Nordic law constitutes a source of Swedish law based on the Supreme Court's use of it. LÄS MER

 4. 4. En hjälpande hand eller en bindande rättsregel? En rättsvetenskaplig studie om förhållandet mellan prejudikatet och rättstillämparen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; jurisprudence; processrätt; civil procedure; prejudikat; högsta domstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1971 års fullföljdsreform har HD tjänat som en närmast renodlad prejudikatinstans. Som rättskälla har prejudikaten fått en ökad betydelse. Men hur rättstillämparen ska förhålla sig till prejudikatet som rättskälla är en fortsatt oklarhet. LÄS MER

 5. 5. Bör vi betvivla principen om tvivelsmålets fördel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; komparativ rätt; migrationsrätt; principen om tvivelsmålets fördel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the application of the principle of the benefit of the doubt in asylum law. The primary focus is on the Swedish application of the principle of the benefit of the doubt. It also has a comparative element as it compares how Sweden apply the principle of the benefit of the doubt with the application within the United Kingdom. LÄS MER