Sökning: "rättskällor inom arbetsrätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rättskällor inom arbetsrätt.

 1. 1. Social offentlig upphandling – Medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling med fokus på utstationeringssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Maria Gratte; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Statsrätt; Utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling ur ett inremarknadsperspektiv. Uppsatsen syftar särskilt till att utreda handlingsutrymmet vid utstationeringssituationer. Med sociala krav avses i uppsatsen främst sådana villkor som ska uppfyllas vid kontraktets fullgörande. LÄS MER

 2. 2. Arbetsliv för alla åldrar? -- Om åldersdiskriminering i arbetslivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Jutblad; [2013-09-25]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Förbudet mot åldersdiskriminering inom arbetslivet instiftades i Sverige 2009 som en följd av EU-lagstiftning inom samma område. Diskrimineringsgrunden ålder uppvisar, som uppsatsen illustrerar, flera särdrag i jämförelse med andra diskrimineringsgrunder. LÄS MER

 3. 3. Restrictive covenants in Sweden and Britain – a comparative analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Lindskog; [2011]
  Nyckelord :employment law; restrictive covenant; restraint of trade; arbetsrätt; konkurrens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to analyse restrictive covenants in employment contracts and see how they are used in Sweden and in Britain. I aim to do a comparative analysis between the two jurisdictions to see how the use of such covenants differs and is similar. LÄS MER

 4. 4. Individuella anställningsavtal och Omreglering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Ekengard; [2005]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige regleras arbetstagarens anställningsvillkor i mycket hög grad genom kollektivavtal. Mycket tyder emellertid på en utveckling mot ökad grad av individualisering och att det enskilda anställningsavtalet får större betydelse. Arbetsmarknadens parter har en stark position och stort inflytande på villkoren för arbetsmarknaden. LÄS MER