Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. "Även byråkrater kan vara icke stelbenta" : - en empirisk studie över samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marika Lastell; Johan Lundberg; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie med fokus på myndigheterna i rättskedjan Polisen, Åklagarmyndigheten Domstolsväsendet samt Kriminalvården Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder i en horisontell samverkan inom rättskedjan och särskilt utifrån fyra problem: mål- och resultat styrning, organisationen struktur och kultur, tekniska möjligheter och begränsningar samt krav på förändring. Vidare syftar studien till att utifrån de identifierade hindren föreslå en tänkbar framtida modell för samverkan i rättskedjan. LÄS MER