Sökning: "rättsligt fel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden rättsligt fel.

 1. 1. Hävande av faderskap - En studie av den svenska regleringen kring hävande av faderskap utifrån principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Holgersson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Europakonventionen; Europadomstolen; Faderskap; Hävande av faderskap; Genetisk far; Rättslig far; Social far; Fel far;

  Sammanfattning : När ett barn föds ska barnets far fastställas. Målsättningen i svensk rätt är att barnets genetiska far ska erhålla status som rättslig far. Emellertid sker ingen utredning kring det genetiska släktskapet, varför det förekommer situationer där den rättsliga fadern inte är genetisk far till barnet. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER

 3. 3. Avtal om abort - en kvinnas privilegium?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2018]
  Nyckelord :Allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; processrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsfrihet och rätt till domstolsprövning inskränks i svensk rätt genom principen om pactum turpe. Det innebär att avtal som strider mot lag eller goda seder inte anses förtjäna rättsordningens skydd. LÄS MER

 4. 4. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. LÄS MER

 5. 5. Misstag inom hälso- och sjukvården – mötet mellan hälso- och sjukvårdsrätten och straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Åkerman; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda och belysa gällande rätt kring misstag i vården som lett till, eller riskerat att leda till, allvarliga vårdskador. Under 2016 skadades cirka 100 000 patienter i den svenska hälso- och sjukvården, varför ett aktivt patientsäkerhetsarbete är viktigt för att fortsätta utveckla vården och förebygga patientskador. LÄS MER