Sökning: "rättssäkerhet brottmål"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden rättssäkerhet brottmål.

 1. 1. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 2. 2. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 3. 3. Vem vågar skvallra? - En analys av aktuellt lagförslag om kronvittnen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanaria Saad Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Kronvittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang related crimes are often one of the main topics in the Swedish political debates. There is a common concern within the society related to the criminal gangs and a pressure on the government to act. In March 2022, the government presented a bill where a “crown witness” system is being suggested as part of a solution to the problem. LÄS MER

 4. 4. Priset för rättvisa – sämre förutsättningar för samma krav? - En studie om hur bevisvärderingen vid våldtäktsbrott påverkas av att målsäganden har en intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Pedersen; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; bevisvärdering; våldtäktsbrott; intellektuell funktionsnedsättning; likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisvärdering i brottmål utgörs av en intresseavvägning mellan två grundläggande men till viss del motstående intressen om å ena sidan en effektiv brottsbekämpning och alla människors rätt till skydd under lagen, och å andra sidan det starka kravet på rättssäkerhet för personer som är anklagade för brott. Bevisvärderingen vid våldtäktsbrott är ofta föremål för svåra bedömningar och dessa mål är ofta känsliga i de fall målsäganden är särskilt utsatt. LÄS MER

 5. 5. En djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Jiretorn; [2021-02-17]
  Nyckelord :Beviskrav; LVU; Tvångsvård; Förvaltningsmål; Normalkrav; Sakens beskaffenhet; Tvåstegsprövning; Prognosbedömning; Bakåtblickande bedömning; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Förutsebarhet; Likabehandling; Likvärdig behandling;

  Sammanfattning : Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. LÄS MER