Sökning: "rättssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet rättssäkerhet.

 1. 1. Processramen i psykiatrimål. Vårdbehovet och rättssäkerheten vid ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård/fortsatt rättpsykiatrisk vård. En kommentar till RÅ 2010 red. 105

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2022-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångslagstiftningen, öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen innebär en möjlighet att föra över patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård till individuellt anpassad vård utanför sjukhuset. LÄS MER

 2. 2. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 4. 4. Att fatta beslut på känsla : En studie om påverkansfaktorer vid beslutsfattande inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Martin; [2022]
  Nyckelord :Beslut; känslor; ekonomiskt bistånd; rättssäkerhet; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka faktorer som påverkar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd när de fattar avslagsbeslut. Frågeställningarna har utformats för att särskilt fånga upp aspekter kopplade till känslor. LÄS MER

 5. 5. Barnets Bästa : Om konstruktionen av barnets bästa, normers inverkan samt konsekvenser för barns rättssäkerhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hampus Rickardsson; Annie Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Best interest of the child; custody; legal certainty; rule of law; norm; social norm; legal norm.;

  Sammanfattning : This essay takes aim on the issue that the concept of the best interest of the child has no distinct legal definition. This essay means to explore how the concept is constructed by the social workers in investigations about custody, accommodation and contact. LÄS MER