Sökning: "rättssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet rättssäkerhet.

 1. 1. Straffomyndiga i polisutredningar - En jämförande analys av misstänktas rättssäkerhet vid utredningar enligt 31 § LUL

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Ek; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett barn under 15 år som misstänks för att ha begått ett brott blir inte föremål för en förundersökning enligt 23 kap. RB. Istället kan Polismyndigheten eller åklagare inleda en utredning enligt 31 § LUL. I uppsatsen undersöks 31§-utredningarna ur ett rättssäkerhetsperspektiv utifrån två infallsvinklar. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet, ett (o)uppnåeligt mål? : En kvalitativ fokusgruppsstudie om socialsekreterares bedömningar kring rätten till ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Bergholtz; My Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Freedom of action; guidelines; street-level bureaucracy; abuse; financial assistance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The work as a social worker comes with a great responsibility when it comes to making decisions that may impact people's lives. The social worker has the opportunity to make a professional decision by using the information that has been provided from the clients. LÄS MER

 3. 3. När migrationsrättsliga beslut kräver våld och tvång : En analys av samverkan mellan Polismyndigheten och Migrationsverket utifrån förvaltningsrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Mäkinen; [2020]
  Nyckelord :Migrationsverket; polis; myndighetssamverkan; våldsbefogenheter; förvar; utvisning;

  Sammanfattning : Migrationsverket är den myndighet som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga Sveriges reglerade invandringspolitik, men utan större befogenheter att använda våld och tvång är Migrationsverket i behov av samverkan med Polismyndigheten för att verkställa beslut som inte genomförs frivilligt. Polisen har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv verkställighetsprocess för beslut om avvisning och utvisning och för beslut om placering i förvar. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tomas Mo; [2020]
  Nyckelord :Brandutredning; mordbrand; allmänfarlig vårdslöshet; sakkunnig; sakkunnigutlåtande; spridningsutlåtande; spridningsyttrande; riskbedömning; räddningstjänst; rättssäkerhet.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to classify a crime involving a fire, a fire-technical assessment that describes what damage the fire could have caused from a fire expert is needed. In Sweden, there are no rules how these assessments should be executed or who is considered competent enough to establish them, but there are guidelines. LÄS MER

 5. 5. Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER