Sökning: "rättssociologi arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden rättssociologi arbetsrätt.

 1. 1. Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Hellström; Linnea Wifvesson; [2019]
  Nyckelord :Könsdiskriminering; diskrimineringslagen; rättssociologi; graviditet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. LÄS MER

 2. 2. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Människosmuggling av humanitära skäl - En kriminalisering av individers medmänsklighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. LÄS MER

 4. 4. Etnisk diskriminering- från arbetslivet till Arbetsdomstolen? : En granskning av Arbetsdomstolens praxis gällande etnisk diskriminering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Westerberg; [2015]
  Nyckelord :ethnic discrimination; work life; Sweden; Labour court; Critical Race Theory; Sociology of Law; Labour law; etnisk diskriminering; arbetsliv; Sverige; Arbetsdomstolen; Critical Race Theory; rättssociologi; arbetsrätt;

  Sammanfattning : The right to non-discrimination is a fundamental part of human rights. Sweden has enacted legislation which prohibits employers from discriminating or harassing employees and job seekers. LÄS MER

 5. 5. Specialdomstolar i samtiden- en komparativ studie av Migrationsöverdomstolens samt Mark- och miljööverdomstolens prejudikatbildningsfunktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Håkanson; [2015]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rättssäkert, pålitligt och fungerande rättsväsende är själva fundamentet i en rättsstat. Strävan efter ett rättssäkert och effektivt domstolsväsende har i vissa fall resulterat i inrättandet av specialdomstolar vid sidan av det ordinarie rättsväsendet. LÄS MER