Sökning: "rättssociologi frågeställning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rättssociologi frågeställning.

 1. 1. Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; sexualbrottslagstiftning; våldtäkt på distans; våldtäkt på internet; nätövergrepp; virtuell våldtäkt; grooming; sexuellt övergrepp; sexuella övergrepp på internet; makt; psykiskt våld; rättssociologi; brottsbalken; sexualbrott; medgärningsmannaskap; egenhändighet; våldtäktsbegrepp; våld; våldsbegrepp; signalvärde; NJA 2015 s. 501; nätsmart; sexuell frihet; sexuell integritet; sexuell självbestämmanderätt; legalitetsprincipen; sexuell handling; påtaglig sexuell prägel; med hänsyn till kränkningens allvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. LÄS MER

 2. 2. Affekt Online: Effekt Offline - Om förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melanie Gutman; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; sexualitet; virtuell våldtäkt; ära; kapital; defamation; förtal; ärekränkning; nätkränkningar; näthat; skyddsintresse; Internet; Tendens X; habitus; rättssociologi; online; offline; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and although the specific details differ between each case, there is an apparent common thread in the majority of the assessments – defamation. LÄS MER

 3. 3. Förarbeten: en undersökning om lagförarbeten, maktdelning och rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sven Törringer; [2006]
  Nyckelord :Rättssociologi; Foucault; maktdelning; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. LÄS MER

 4. 4. Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen? : En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Niklas Selberg; [2005]
  Nyckelord :rättssociologi; sociallagstiftning; kommunalrätt; politik; nynazism; Social and welfare law; Socialrätt; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/Frågeställning: Den nynazistiska grupperingen Nationalsocialistisk Front var i slutet av 1990-talet mycket aktiv i Karlskrona kommun i Blekinge. Kommunen svarade genom att lansera ett program man kallade "att visa demokratins muskler" för att bekämpa grupperingen. LÄS MER