Sökning: "rättssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet rättssociologi.

 1. 1. Kriminalisering av narkotika i teori och praktik : - En kritisk granskning av rådande rättsläge och dess praktiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Diethelm; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; narkotika; juridik; straffrätt; rättssociologi; straffrättsfilosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringslagen i praktiken : En intersektionell analys av Arbetsdomstolens domar i diskrimineringsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Jendborn; [2021]
  Nyckelord :diskrimineringslagen; diskriminering; intersektionalitet; rättssociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Styrningen av privat kapital mot hållbara investeringar : Taxonomiförordningen & Disclosureförordningen ur ett rättssociologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tania Istephansson; [2021]
  Nyckelord :Taxonomiförordningen Disclosureförordningen Hållbarhet Rättssociologi;

  Sammanfattning : I takt med att den globala temperaturen ökar, ökar även risken för klimatförändringar som kräver skyndsamma ingripanden. År 2015 presenterade FN Agenda 2030 med ändamålet att uppnå mer hållbarhet inom ekonomiska, sociala och miljömässiga områden. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrättens osynliga hand - Grundläggande antaganden, inneboende motsättningar och ideologiska skiften i den svenska arbetsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Nordström; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; rättssociologi; sociology of law; sociology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this thesis is to examine the relationship between labour law and the labour market, applying a combination of the legal doctrinal method and a social scientific approach. This is done through a historical study of the development of the two institutions of fixed-term employment and termination of employment due to redundancy, and how they have related to the parallel economic, political and ideological developments. LÄS MER

 5. 5. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER