Sökning: "rättssystem i england"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden rättssystem i england.

 1. 1. Tvång eller brist på samtycke? En komparativ studie av svensk och engelsk våldtäktslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lejla Fazlinovic; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäktslagstiftning; Samtyckesreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett omdebatterat ämne inom svensk rätt är på vilket sätt de så kallade utnyttjandefallen, då gärningsmannen utnyttjat att en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation (tidigare hjälplöst tillstånd), regleras i svensk rätt. Frågan huruvida den svenska, tvångsbaserade våldtäktslagstiftningen ger ett heltäckande skydd i dessa situationer, eller om en samtyckesreglering bör införas har diskuterats. LÄS MER

 2. 2. Principalansvar - En komparativ studie mellan Sverige och England

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micaela Weije; [2013]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; principalansvar; komparativ studie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning En arbetsgivare kan i svensk och engelsk rätt bli ålagd ansvar för annans vållande. I svensk rätt kallas denna lära för principalansvar och stadgas i 3:1 SkL. I den engelska rätten kallas ansvar för annans vållande för vicarious liability och principen om en arbetsgivares ansvar har etablerats i praxis. LÄS MER

 3. 3. The Takeover Directive - and Its Implementation In Germany, UK and Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Hamnered; [2012]
  Nyckelord :EU Law; Banking Law; Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the main purposes in EU is increased competiveness on the European market and to achieve the goal; the European Commission made a proposal of a Directive on Takeover Bids which would facilitate the takeover activity in EU. Takeover activities essentially signify when a company purchases shares in another company which occasionally also leads to a takeover of the control of the target company. LÄS MER

 4. 4. The consequences of England’s decision not to opt into the proposed EU Regulation on succession and wills

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Davidsson; [2011]
  Nyckelord :private international law; succession and wills; succession; Habitual residence; clawback; European certificate of succession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : England har i dagsläget beslutat att ej anta den förslagna EU- förordningen om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. England deltar dock i de pågående förhandlingarna mellan medlemsstaterna rörande förordningen och en ratificering är fortfarande möjlig. LÄS MER

 5. 5. Skiljeavtalets subjektiva räckvidd vid singularsuccession- en komparativ studie mellan Sverige, England och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Leander; [2008]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huruvida en skiljeklausul i det ursprungliga kontraktet blir giltig mellan successor och kvarvarande part vid singularsuccession finns inte reglerat i svensk lag och har varit föremål för delade meningar. Den ledande uppfattningen i doktrin var länge att skiljeklausulen kunde göras gällande mot successor om han ägt eller bort äga kännedom om klausulen. LÄS MER