Sökning: "rättsvetenskaplig uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden rättsvetenskaplig uppsats.

 1. 1. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - En rättsvetenskaplig studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete som sker hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hilde Brümmer; Sanna Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; distansarbete; covid-19; hemarbete; flexibelt arbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontorsarbete har som en följd av digitaliseringen och covid-19-pandemin flyttat från arbetsgivarens lokaler till hemmet, vilket har förändrat förutsättningarna för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 3. 3. Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agneta Brantellius; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Förtroendeskadliga bisysslor; arbetshindrande bisysslor; konkurrensbisysslor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gällande rätt och inskränkningar beträffande rätten att inneha bisysslor genom den svenska arbetsrättslagstiftningen, kollektivavtalen samt arbetsdomstolens rättstillämpning. Här analyseras domstolens rättsliga överväganden och syftet med reglerna. LÄS MER

 4. 4. Avtalsrättsliga aspekter av smarta kontrakt - I vilken utsträckning kan smarta kontrakt automatisera avtals ingående?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Aleksandar Milic; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Smarta Kontrakt; Avtal; Artificiell intelligens.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general principles of contract law has never been a barrier to parties entering into agreements electronically. Digitization has developed and given rise to new ways to streamline the processes for entering into agreements, e.g. the possibility, for parties to enter into agreements without the involvement of any legal representative. LÄS MER

 5. 5. Vad är rättskipning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Cardell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the historical discussion behind creating a sharp distinction between the jurisdiction of courts and the administration of public authorities after the establishment of the Swedish constitution in 1809. The study addresses the following questions: 1) How did the inspiration for a clearer differentiation between jurisdiction and administration arise? 2) What criteria for defining the jurisdiction of courts can be derived from the historical debate? 3) Why did the discussion not result in an actual separation between jurisdiction and administration? To answer these questions, I have used a method developed by the historian R. LÄS MER