Sökning: "rättvis kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden rättvis kultur.

 1. 1. Umeå Energis resa från produkt till tjänst: : En kvalitativ studie om hur en styrmodell kan implementeras för att hjälpa ett arbetsområde att skapa kundvärde.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Dahlberg; Anders Grahn; [2019]
  Nyckelord :Management; Ekonomi; Företagsekonomi; Servitization; MCS; PMS;

  Sammanfattning : Tjänster, immateriella skapelser, som konstruerats för att interagera med, utveckla, komplettera och förstärka den påverkan materiella objekt har på människans vardag. Den potential som finns i dessa fenomen är, om den används på rätt sätt enorm och värdet som kan skapas av dem är gränslöst. LÄS MER

 2. 2. Intersektionell stadsutveckling- En granskning av projektet Överdäckning Götaleden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matilda Björk; Hanna Krämmer; [2019]
  Nyckelord :intersektionalitet; jämställdhet; jämlikhet; feminism; kunskap; makt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en intersektionell granskning av ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg och har formen av en fallstudie. Det intersektionella perspektivet syftar till att skapa en helhetsförståelse för hur olika former av förtryck skapas i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på olika diskrimineringsgrunder som till exempel kön, klass, hudfärg och ålder. LÄS MER

 3. 3. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 4. 4. ATT KOMMUNICERA KOSTRÅD TILL PERSONER MED INTERKULTURELL BAKGRUND : En kvalitativ analys av dietisters upplevelser av tolksamtal inom svensk sjukvård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rita Youhannaei; [2019]
  Nyckelord :Dietist; kostbehandling; kultur; tolksamtal; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I mötet med personer med utländsk bakgrund där språket utgör ett hinder behövs tolkar. Enligt svensk lag bör vård ske på lika villkor utifrån individens förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. ”Pippi Långstrump är så mycket mer än Elsa och Anna” - En studie om förskollärares förhållningsätt till barns populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Nikka; Lina Törnquist; [2019]
  Nyckelord :barn; förhållningssätt; förskola; förskollärare; populärkultur;

  Sammanfattning : Populärkultur är i och med det digitaliserade samhället mer tillgängligt för barn numera än tidigare. Detta gör populärkulturen kontroversiell och skapar således konflikter angående huruvida vilka populärkulturella influenser som ska få ta plats och användas i förskolans kontext. LÄS MER