Sökning: "rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 851 uppsatser innehållade ordet rättvisa.

 1. 1. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Freja Nordh; Mattis Hallberg; Shayan Mollahosseini; Jack Sandberg; Erik Jansson; Philip Gard; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder appliceradepå bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionellprincipalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi tvåtyper: CNN och FNN. LÄS MER

 2. 2. “Vi stannade ju för barnen” - Psykodynamikers upplevelser av yttre krav i barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Roos; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige är ofta toppstyrd och med ekonomiska incitament, vilket kan medföra motsättningar mellan auktoriteter och deras anställda. I denna studie undersöktes hur psykodynamiskt intresserade psykologer och psykoterapeuter verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri beskriver och hanterar yttre krav och styrningar. LÄS MER

 3. 3. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 4. 4. Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? : En kvalitativ fallstudie om samhällsplanering ur ett rättviseperspektiv, avseende Kronoparkens stadsutformning och socialt hållbara utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Daniel Günther; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Samhällsplanering; Karlstad; Kronoparken; Miljonprogrammet; Hållbar utveckling; Fainstein; Den rättvisa staden;

  Sammanfattning : Den här studien – Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? – är en kvalitativ fallstudie angående stadsdelen Kronoparken i Karlstads kommun, och hur de bedriver en samhällsplanering som främjar social hållbar utveckling. Stadsdelen Kronoparken är ett bostadsområde i Karlstads kommun som byggdes under 1970-talets brist på bostäder i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassad planering och socio-spatialitet i den entreprenöriella staden : En fallstudie av södra Hyllie i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Martin Kral; Leo Tannerfalk; [2021]
  Nyckelord :environmental gentrification; environmental justice; klimatanpassad planering; Malmö; socio-spatial; södra Hyllie;

  Sammanfattning : De kraftiga skyfall som drabbat Malmö har fört klimatanpassad planering högre upp på agendan. Parallellt har nyliberala strömningar gjort städer mer entreprenöriella, där mycket fokus legat på stadsmarknadsföring i hopp om att stärka skatteunderlaget. Klimatanpassad planering har i sin tur integrerats i denna metod. LÄS MER