Sökning: "råd hv"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden råd hv.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av hembesök när barnet är 8 månader : En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Stolt; Sara Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Child health care; child health nurse; eight month -old child; home visits; familyfocused nursing care; interviews; Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Hembesök; åtta-månaders ålder; Familjefokuserad omvårdnad; Intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hembesök till alla nyblivna föräldrar är grundläggande inom svensk barnhälsovård (BHV). Enligt det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet ska alla familjer erbjudas två hembesök från barnhälsovården, det första när barnet är nyfött och det andra när barnet är åtta månader. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

  Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER

 3. 3. Planprocessen utifrån ett gentrifieringsperspektiv : En studie med gentrifiering i fokus för fyra stadsdelar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jennie Andersson; Ida Collby; [2019]
  Nyckelord :Gentrification; urban transformation; planning process; detalied planning; Sustainable development; new construction development; social sustanability; Gentrifiering; stadsförvandling; planprocess; detaljplan; hållbar utveckling; Nybyggnadsgentrifiering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Gentrifiering är ett begrepp för den förändringsprocess som uppstår i en stadsdel där människor med hög ekonomisk status flyttar in ett område, som tidigare dominerats av människor med lägre socioekonomisk status. Processen sker vanligtvis stegvis och påverkar bland annat det ekonomiska, sociala, fysiska och kulturella intrycket i stadsdelen. LÄS MER

 4. 4. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 5. 5. Lantmäterimyndighetens yttranden under samråd och granskningstiden samt kommunernas ställningstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :My Yousofi; [2019]
  Nyckelord :Detail development plans; plan regulations; plan descriptions; cadastrial authorities; Detaljplaner; planbestämmelser; planbeskrivningar; lantmäterimyndigheten;

  Sammanfattning : Detaljplaner används av kommuner som ett sätt att reglera användningen av mark- och vattenområden. Plankartan som hör till detaljplanen är det juridiska dokumentet där kommunen använder sig av planbestämmelser vid utformningen av planområdet. LÄS MER