Sökning: "råvaruleverantörer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet råvaruleverantörer.

 1. 1. Varför producera ett annat företags varumärke? : En studie om leverantörsorganisationer i konkurrenssituation gentemot sin distributionskanal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Enman; Sebastian Pers; [2017]
  Nyckelord :Private label; PL; Fast moving consumer goods; Supply chain; Value chain; Supplier; Competitive strategy; national brand; NB; Porter; Egna märkesvaror; EMV; detaljhandel; distributionskedja; värdekedja; leverantör; konkurrensstrategier; leverantörers märkesvaror; LMV; Porter;

  Sammanfattning : Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. LÄS MER

 2. 2. Probably the best improvements in the world : En fallstudie kring prestationsmätning av leverantörer för ett globalt företag i dryckesindustrin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Engström; Jonathan Hedenbergh; [2016]
  Nyckelord :Performance measurement; SAP; Supplier Performance; On-time delivery; ranking of supplier; Prestationsmätning; On-time delivery Leveransavvikelser ; Kvalitetsavvikelser; Supplier Performance; SAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leverantörer har en allt viktigare roll för verksamheter. Med en strävan om att kunna minska lagernivåer krävs det en kontinuerlig påfyllning av lager. För att kunna uppnå det behöver leverantörerna vara flexibla och kunna möta ändringar på kort sikt. LÄS MER

 3. 3. Attityder hos råvaruleverantörer till ett sågverksföretag : en fallundersökning av leverantörer till J.G. Anderssons Söner AB i Kronobergs län

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Christian Arvidsson; [2004]
  Nyckelord :attityder; råvaruleverantörer;

  Sammanfattning : It has been even more important in the forest sector in recent years to look at the whole chain from suppliers to end users, to improve operations and improve performance and the profits of the company. The research and development have been concentrated on the buyer's market and product development, probably because this research has capability to give an increased cash flow. LÄS MER