Sökning: "répétition"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade ordet répétition.

 1. 1. Modal auxiliaries in English and Swedish A contrastive study of English can/could, may/might, and Swedish kunna and få

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2024-01-22]
  Nyckelord :Modal auxiliaries; English; epistemic modality; dynamic modality; deontic modality; can; could; may; might; kan; kunde; får; fick;

  Sammanfattning : The results suggest that English can and could, when expressing dynamic modality, are mainly translated as respectively kan and kunde. When omitted in the translation, the main verb with which they co occur is often a verb of perception, such as see, or a private verb involving a thought process, like understand or remember. LÄS MER

 2. 2. Drop Dead Gorg(on)eous : A Multimodal Discourse Analysis of the Contemporary Medusa Tattoo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Edling; [2024]
  Nyckelord :Art history; Medusa; Medusa tattoo; tattoos; TikTok; multimodality; écriture féminine; postfeminism; Konstvetenskap; Medusa; Medusatatuering; tatueringar; TikTok; multimodalitet; écriture féminine; postfeminism;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomenon of the contemporary ‘Medusa tattoo’ that gained traction on the social media platform TikTok in 2019 as a symbol of sexual assault survival, and which has since come to function as an instrument for digital feminist activism. The study aspires to provide a new, previously unexplored link to the long chain of academic research on the figure of Medusa by looking at the emergence, function, and potential of the Medusa tattoo. LÄS MER

 3. 3. Undervisning av juridiska begrepp : En undersökning om framgångsfaktorer samt utmaningar vid undervisning av juridiska begrepp på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Barton Elmstav; [2024]
  Nyckelord :didaktik; ämnesdidaktik; juridiska begrepp; begreppsundervisning;

  Sammanfattning : Skolverket beskriver i sina kursplaner för juridik att det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. En del av det centrala innehållet i de tre juridiska gymnasiekurserna, Privatjuridik, Rätten och samhället samt Affärsjuridik, är juridiska begrepp och ett betygskriterium handlar om hur väl eleven kan förklara och använda juridiska begrepp. LÄS MER

 4. 4. Repetition av nonsensord och komplexa ord hos svensktalande vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Elona Göransson; [2024]
  Nyckelord :fonologisk förmåga; ordrepetition; nonsensord; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hos personer med förvärvad hjärnskada kan språkliga svårigheter ibland vara svåra att upptäcka. Tester som består av repetitionsuppgifter av riktiga ord och nonsensord kan bidra till att upptäcka språkliga svårigheter som beror på brister i fonologisk förmåga. LÄS MER

 5. 5. Decoding the surface code using graph neural networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Moritz Lange; [2023-10-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quantum error correction is essential to achieve fault-tolerant quantum computation in the presence of noisy qubits. Among the most promising approaches to quantum error correction is the surface code, thanks to a scalable two-dimensional architecture, only nearest-neighbor interactions, and a high error threshold. Decoding the surface code, i.e. LÄS MER